Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel

Exempel på svar från produkten

Den här sidan innehåller två exempel på hur svar från direktåtkomstprodukten kan se ut: ett i XML-format och ett i JSON-format. Observera att innehållet i svaren är automatgenererade exempel som följer respektive schema, men som inte alltid är representativa för det faktiska innehållet i produkten.

XML

Exempel på svar om önskat format är XML: markreglerande-bestammelse-direkt-2.0.0.xml

Svar XML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MarkreglerandeBestammelseResponse
  xmlns="http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/markreglerandebestammelse/v2"
  xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" gml:id="response">
 <gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
   <gml:lowerCorner>7.5 7.5</gml:lowerCorner>
   <gml:upperCorner>18.0 18.0</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
 </gml:boundedBy>
 <MarkreglerandeBestammelseMember>
  <Naturvardsbestammelse gml:id="ID_4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce">
   <gml:boundedBy>
    <gml:Envelope srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006">
     <gml:lowerCorner>7.5 7.5</gml:lowerCorner>
     <gml:upperCorner>18.0 18.0</gml:upperCorner>
    </gml:Envelope>
   </gml:boundedBy>
   <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
   <Naturvardsbestammelseattribut>
    <objektidentitet>4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <kommun>3456</kommun>
    <kommun>4567</kommun>
    <bestammelsebeteckning>bestammelsebeteckning3</bestammelsebeteckning>
    <bestammelsenamn>bestammelsenamn3</bestammelsenamn>
    <status>gällande</status>
    <registreringsdatum>2056-10-22</registreringsdatum>
    <senasteAndringAllmannaDelen>2056-10-22</senasteAndringAllmannaDelen>
    <alternativBeteckning>alternativBeteckning3</alternativBeteckning>
    <alternativBeteckning>alternativBeteckning4</alternativBeteckning>
    <externRegisteridentitet>externRegisteridentitet3</externRegisteridentitet>
    <bestammelseanmarkning>bestammelseanmarkning3</bestammelseanmarkning>
    <bestammelseanmarkning>bestammelseanmarkning4</bestammelseanmarkning>
    <naturvardsbestammelsetyp>kulturreservat</naturvardsbestammelsetyp>
    <gallerTill>2056-10-22</gallerTill>
   </Naturvardsbestammelseattribut>
   <Beror>
    <objektidentitet>86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <Registerenhetsreferens>
     <objektidentitet>99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702</objektidentitet>
     <beteckning>beteckning5</beteckning>
     <typ>fastighet</typ>
    </Registerenhetsreferens>
   </Beror>
   <Beror>
    <objektidentitet>ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <Registerenhetsreferens>
     <objektidentitet>bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c</objektidentitet>
     <beteckning>beteckning4</beteckning>
     <typ>samfällighet</typ>
    </Registerenhetsreferens>
   </Beror>
   <Yta>
    <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_3">
     <gml:surfaceMember>
      <gml:Polygon gml:id="GM_4">
       <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
         <gml:posList>7.5 10.5 10.5 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 7.5 10.5</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
       </gml:exterior>
      </gml:Polygon>
     </gml:surfaceMember>
    </gml:MultiSurface>
    <gml:MultiSurface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::3006" gml:id="GM_1">
     <gml:surfaceMember>
      <gml:Polygon gml:id="GM_2">
       <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
         <gml:posList>14.0 18.0 18.0 18.0 18.0 14.0 14.0 14.0 14.0 18.0</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
       </gml:exterior>
      </gml:Polygon>
     </gml:surfaceMember>
    </gml:MultiSurface>
   </Yta>
   <KopplarTill>
    <MarkreglerandeBestammelsereferens>
     <objektidentitet>0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0</objektidentitet>
     <beteckning>beteckning5</beteckning>
     <typ>utredning mm</typ>
    </MarkreglerandeBestammelsereferens>
    <MarkreglerandeBestammelsereferens>
     <objektidentitet>f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03</objektidentitet>
     <beteckning>beteckning4</beteckning>
     <typ>mineralrättighet</typ>
    </MarkreglerandeBestammelsereferens>
   </KopplarTill>
   <Hanvisningstext>
    <objektidentitet>d27afdba-f816-4072-a05d-ff41b4a5b469</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <hanvisningstyp>ändrad av</hanvisningstyp>
    <hanvisningstext>hanvisningstext3</hanvisningstext>
    <hanvisningsdatum>2056-10-22</hanvisningsdatum>
   </Hanvisningstext>
   <Hanvisningstext>
    <objektidentitet>e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <hanvisningstyp>ändrar</hanvisningstyp>
    <hanvisningstext>hanvisningstext4</hanvisningstext>
    <hanvisningsdatum>2067-03-03</hanvisningsdatum>
   </Hanvisningstext>
   <BildandeBeslut>
    <Beslut>
     <objektidentitet>1b8284bb-994b-4042-a059-b85bb05adcfc</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
     <beslutsdatum>tsdatum5</beslutsdatum>
     <lagakraftdatum>2078-12-06</lagakraftdatum>
     <diarienummer>diarienummer5</diarienummer>
     <beslutandeMyndighet>beslutandeMyndighet5</beslutandeMyndighet>
     <hanvisningsakt>hanvisningsakt5</hanvisningsakt>
     <Bildar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>7a2767bb-b9c5-409a-a0a7-bc34d30643fe</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Bildar>
     <Andrar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>54e572bb-792e-4010-a022-eedd2bf51964</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Andrar>
     <Upphaver>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>c7ab4fbb-38f4-40ad-a0b3-59e2212a9532</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Upphaver>
    </Beslut>
    <Beslut>
     <objektidentitet>4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
     <beslutsdatum>tsdatum4</beslutsdatum>
     <lagakraftdatum>2067-03-03</lagakraftdatum>
     <diarienummer>diarienummer4</diarienummer>
     <beslutandeMyndighet>beslutandeMyndighet4</beslutandeMyndighet>
     <hanvisningsakt>hanvisningsakt4</hanvisningsakt>
     <Bildar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Bildar>
     <Andrar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Andrar>
     <Upphaver>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>08618abb-f9ff-40fd-a016-5130ddd1c72f</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Upphaver>
    </Beslut>
   </BildandeBeslut>
   <AndrandeBeslut>
    <Beslut>
     <objektidentitet>a1695bbb-f95c-4024-a02d-8b8b7a186c98</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
     <beslutsdatum>tsdatum4</beslutsdatum>
     <lagakraftdatum>2067-03-03</lagakraftdatum>
     <diarienummer>diarienummer4</diarienummer>
     <beslutandeMyndighet>beslutandeMyndighet4</beslutandeMyndighet>
     <hanvisningsakt>hanvisningsakt4</hanvisningsakt>
     <Bildar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>133038bb-b822-40c1-a0bf-f68f704de766</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Bildar>
     <Andrar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>265132bb-586e-4006-a002-5ebb43d6fb33</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>eded43bb-788b-4037-a039-2839c83bbecc</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Andrar>
     <Upphaver>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>000f3ebb-18d7-407c-a07c-8f649cc4d299</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>c3d664ba-37c5-4070-a02a-7caa328bca3d</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Upphaver>
    </Beslut>
    <Beslut>
     <objektidentitet>d6f75eba-d710-40b5-a06d-e3d50614df0a</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
     <beslutsdatum>tsdatum5</beslutsdatum>
     <lagakraftdatum>2078-12-06</lagakraftdatum>
     <diarienummer>diarienummer5</diarienummer>
     <beslutandeMyndighet>beslutandeMyndighet5</beslutandeMyndighet>
     <hanvisningsakt>hanvisningsakt5</hanvisningsakt>
     <Bildar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>9d9470ba-f72d-40e7-a0a4-ad538b79a1a3</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>b0b56aba-9779-402b-a0e7-147f5f02b670</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Bildar>
     <Andrar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>0f5b4dba-b7f3-4084-a035-195881ae1c72</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>227c47ba-573f-40c9-a078-80835437313f</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Andrar>
     <Upphaver>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>e91859ba-775c-40fa-a0b0-4a01d99cf3d7</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>fc3953ba-17a8-403f-a0f3-b12cad2508a5</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Upphaver>
    </Beslut>
   </AndrandeBeslut>
   <UpphavandeBeslut>
    <Beslut>
     <objektidentitet>5cdf35ba-3722-4097-a041-b605cfd16ea6</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
     <beslutsdatum>tsdatum4</beslutsdatum>
     <lagakraftdatum>2067-03-03</lagakraftdatum>
     <diarienummer>diarienummer4</diarienummer>
     <beslutandeMyndighet>beslutandeMyndighet4</beslutandeMyndighet>
     <hanvisningsakt>hanvisningsakt4</hanvisningsakt>
     <Bildar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>359d41ba-f78a-400d-a0bb-e7ae28c0450c</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>6f0030ba-d76d-40dc-a084-1d31a35a8373</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Bildar>
     <Andrar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>48be3bba-97d6-4052-a0fe-4edafc485ad9</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>a8631eba-b650-40ab-a04d-53b31ef5c0da</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Andrar>
     <Upphaver>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>82212aba-76b9-4021-a0c7-845c76e39740</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>bb8418ba-569c-40f0-a090-badef17dd5a7</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning6</beteckning>
       <typ>lämning</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Upphaver>
    </Beslut>
    <Beslut>
     <objektidentitet>954224ba-1605-4066-a00a-ec874a6cac0d</objektidentitet>
     <objektversion>1</objektversion>
     <versionGiltigFran>2078-12-06T21:10:43.567+01:00</versionGiltigFran>
     <beslutsdatum>tsdatum5</beslutsdatum>
     <lagakraftdatum>2078-12-06</lagakraftdatum>
     <diarienummer>diarienummer5</diarienummer>
     <beslutandeMyndighet>beslutandeMyndighet5</beslutandeMyndighet>
     <hanvisningsakt>hanvisningsakt5</hanvisningsakt>
     <Bildar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>91c5c2ba-380b-4022-a0fa-07f4f8fd816c</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>a4e6bcba-d756-4067-a03d-6f1fcc869639</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Bildar>
     <Andrar>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>6b83ceba-f873-4099-a074-399d51ec58d2</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>7ea4c8ba-98bf-40dd-a0b7-a0c824756d9f</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Andrar>
     <Upphaver>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>de49abba-b739-4036-a006-a5a14721d4a0</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning7</beteckning>
       <typ>plan</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
      <MarkreglerandeBestammelsereferens>
       <objektidentitet>f16aa5ba-5785-407b-a049-0ccd1aaae86d</objektidentitet>
       <beteckning>beteckning8</beteckning>
       <typ>naturvårdsbestämmelse</typ>
      </MarkreglerandeBestammelsereferens>
     </Upphaver>
    </Beslut>
   </UpphavandeBeslut>
   <Beroranmarkning>
    <objektidentitet>3def8dba-d7b3-408e-a055-a97a69cd3aa2</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2067-03-03T16:09:32.456+01:00</versionGiltigFran>
    <beroranmarkning>beroranmarkning4</beroranmarkning>
    <beror>048c9fba-f7d0-40c0-a08c-73f8ee32fd3a</beror>
    <beror>17ad99ba-971c-4004-a0cf-da23c2bb1108</beror>
   </Beroranmarkning>
   <Beroranmarkning>
    <objektidentitet>b707b7ba-77a2-40ac-a080-d64a9f0fab06</objektidentitet>
    <objektversion>1</objektversion>
    <versionGiltigFran>2056-10-22T23:58:21.345+02:00</versionGiltigFran>
    <beroranmarkning>beroranmarkning3</beroranmarkning>
    <beror>ca28b1ba-17ee-40f1-a0c3-3d767398bfd3</beror>
    <beror>2ace93ba-3768-4049-a012-424f954426d5</beror>
   </Beroranmarkning>
  </Naturvardsbestammelse>
 </MarkreglerandeBestammelseMember>
</MarkreglerandeBestammelseResponse>

JSON

Exempel på svar om önskat format är JSON: markreglerande-bestammelse-direkt-2.0.0.json

Svar JSON
{
 "type" : "FeatureCollection",
 "crs" : {
  "type" : "name",
  "properties" : {
   "name" : "urn:ogc:def:crs:EPSG::3006"
  }
 },
 "bbox" : [
  7.5,
  7.5,
  18.0,
  18.0
 ],
 "features" : [
  {
   "type" : "Feature",
   "bbox" : [
    7.5,
    7.5,
    18.0,
    18.0
   ],
   "id" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
   "geometry" : {
    "type" : "GeometryCollection",
    "geometries" : [
     {
      "coordinates" : [
       [
        [
         [
          10.5,
          7.5
         ],
         [
          10.5,
          10.5
         ],
         [
          7.5,
          10.5
         ],
         [
          7.5,
          7.5
         ],
         [
          10.5,
          7.5
         ]
        ]
       ]
      ],
      "type" : "MultiPolygon"
     },
     {
      "coordinates" : [
       [
        [
         [
          18.0,
          14.0
         ],
         [
          18.0,
          18.0
         ],
         [
          14.0,
          18.0
         ],
         [
          14.0,
          14.0
         ],
         [
          18.0,
          14.0
         ]
        ]
       ]
      ],
      "type" : "MultiPolygon"
     }
    ]
   },
   "properties" : {
    "typ" : "naturvårdsbestämmelse",
    "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
    "naturvardsbestammelseattribut" : {
     "objektidentitet" : "4c9326bb-9805-408f-a088-2c12eae724ce",
     "objektversion" : 1,
     "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
     "kommun" : [
      "3456",
      "4567"
     ],
     "bestammelsebeteckning" : "bestammelsebeteckning3",
     "bestammelsenamn" : "bestammelsenamn3",
     "status" : "gällande",
     "registreringsdatum" : "2056-10-22",
     "senasteAndringAllmannaDelen" : "2056-10-22",
     "alternativBeteckning" : [
      "alternativBeteckning3",
      "alternativBeteckning4"
     ],
     "externRegisteridentitet" : "externRegisteridentitet3",
     "bestammelseanmarkning" : [
      "bestammelseanmarkning3",
      "bestammelseanmarkning4"
     ],
     "naturvardsbestammelsetyp" : "kulturreservat",
     "gallerTill" : "2056-10-22"
    },
    "beror" : [
     {
      "objektidentitet" : "86f614bb-78e8-405e-a051-629465826235",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "registerenhetsreferens" : {
       "objektidentitet" : "99170fbb-1834-40a3-a094-c9bf390b7702",
       "beteckning" : "beteckning5",
       "typ" : "fastighet"
      }
     },
     {
      "objektidentitet" : "ac3809bb-b87f-40e8-a0d7-30eb0d948bcf",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "registerenhetsreferens" : {
       "objektidentitet" : "bf5903bb-58cb-402d-a01a-9816e01ca09c",
       "beteckning" : "beteckning4",
       "typ" : "samfällighet"
      }
     }
    ],
    "kopplarTill" : [
     {
      "objektidentitet" : "0bdeebba-d8f9-4040-a026-35c42f40f2d0",
      "beteckning" : "beteckning5",
      "typ" : "utredning mm"
     },
     {
      "objektidentitet" : "f8bcf1ba-38ae-40fb-a0e3-cd985bb7dd03",
      "beteckning" : "beteckning4",
      "typ" : "mineralrättighet"
     }
    ],
    "hanvisningstext" : [
     {
      "objektidentitet" : "d27afdba-f816-4072-a05d-ff41b4a5b469",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "hanvisningstyp" : "ändrad av",
      "hanvisningstext" : "hanvisningstext3",
      "hanvisningsdatum" : "2056-10-22"
     },
     {
      "objektidentitet" : "e59bf7ba-9862-40b6-a0a0-666d872ec936",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "hanvisningstyp" : "ändrar",
      "hanvisningstext" : "hanvisningstext4",
      "hanvisningsdatum" : "2067-03-03"
     }
    ],
    "bildandeBeslut" : [
     {
      "objektidentitet" : "1b8284bb-994b-4042-a059-b85bb05adcfc",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
      "beslutsdatum" : "tsdatum5",
      "lagakraftdatum" : "2078-12-06",
      "diarienummer" : "diarienummer5",
      "beslutandeMyndighet" : "beslutandeMyndighet5",
      "hanvisningsakt" : "hanvisningsakt5",
      "bildar" : [
       {
        "objektidentitet" : "7a2767bb-b9c5-409a-a0a7-bc34d30643fe",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "8d4861bb-5911-40df-a0ea-2360a68f57cb",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ],
      "andrar" : [
       {
        "objektidentitet" : "54e572bb-792e-4010-a022-eedd2bf51964",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "67066dbb-197a-4055-a065-5509ff7d2e31",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ],
      "upphaver" : [
       {
        "objektidentitet" : "c7ab4fbb-38f4-40ad-a0b3-59e2212a9532",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "dacc49bb-d83f-40f2-a0f6-c00df5b2a9ff",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ]
     },
     {
      "objektidentitet" : "4541daba-b8dc-400f-a0ee-6a46aada2f38",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "beslutsdatum" : "tsdatum4",
      "lagakraftdatum" : "2067-03-03",
      "diarienummer" : "diarienummer4",
      "beslutandeMyndighet" : "beslutandeMyndighet4",
      "hanvisningsakt" : "hanvisningsakt4",
      "bildar" : [
       {
        "objektidentitet" : "1fffe5ba-7845-4085-a069-9cef02c9069e",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "5862d4ba-5828-4054-a031-d2717d634405",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       }
      ],
      "andrar" : [
       {
        "objektidentitet" : "2ea37ebb-3997-4086-a09c-1f8784e3f0c9",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "3220e0ba-1891-40ca-a0ac-031bd6511b6b",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       }
      ],
      "upphaver" : [
       {
        "objektidentitet" : "08618abb-f9ff-40fd-a016-5130ddd1c72f",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "41c478bb-d9e2-40cb-a0df-86b2586c0597",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       }
      ]
     }
    ],
    "andrandeBeslut" : [
     {
      "objektidentitet" : "a1695bbb-f95c-4024-a02d-8b8b7a186c98",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "beslutsdatum" : "tsdatum4",
      "lagakraftdatum" : "2067-03-03",
      "diarienummer" : "diarienummer4",
      "beslutandeMyndighet" : "beslutandeMyndighet4",
      "hanvisningsakt" : "hanvisningsakt4",
      "bildar" : [
       {
        "objektidentitet" : "133038bb-b822-40c1-a0bf-f68f704de766",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "b48a55bb-99a8-4068-a070-f2b64da18065",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       }
      ],
      "andrar" : [
       {
        "objektidentitet" : "265132bb-586e-4006-a002-5ebb43d6fb33",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       },
       {
        "objektidentitet" : "eded43bb-788b-4037-a039-2839c83bbecc",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       }
      ],
      "upphaver" : [
       {
        "objektidentitet" : "000f3ebb-18d7-407c-a07c-8f649cc4d299",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       },
       {
        "objektidentitet" : "c3d664ba-37c5-4070-a02a-7caa328bca3d",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       }
      ]
     },
     {
      "objektidentitet" : "d6f75eba-d710-40b5-a06d-e3d50614df0a",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
      "beslutsdatum" : "tsdatum5",
      "lagakraftdatum" : "2078-12-06",
      "diarienummer" : "diarienummer5",
      "beslutandeMyndighet" : "beslutandeMyndighet5",
      "hanvisningsakt" : "hanvisningsakt5",
      "bildar" : [
       {
        "objektidentitet" : "9d9470ba-f72d-40e7-a0a4-ad538b79a1a3",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "b0b56aba-9779-402b-a0e7-147f5f02b670",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ],
      "andrar" : [
       {
        "objektidentitet" : "0f5b4dba-b7f3-4084-a035-195881ae1c72",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "227c47ba-573f-40c9-a078-80835437313f",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ],
      "upphaver" : [
       {
        "objektidentitet" : "e91859ba-775c-40fa-a0b0-4a01d99cf3d7",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "fc3953ba-17a8-403f-a0f3-b12cad2508a5",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ]
     }
    ],
    "upphavandeBeslut" : [
     {
      "objektidentitet" : "5cdf35ba-3722-4097-a041-b605cfd16ea6",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "beslutsdatum" : "tsdatum4",
      "lagakraftdatum" : "2067-03-03",
      "diarienummer" : "diarienummer4",
      "beslutandeMyndighet" : "beslutandeMyndighet4",
      "hanvisningsakt" : "hanvisningsakt4",
      "bildar" : [
       {
        "objektidentitet" : "359d41ba-f78a-400d-a0bb-e7ae28c0450c",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "6f0030ba-d76d-40dc-a084-1d31a35a8373",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       }
      ],
      "andrar" : [
       {
        "objektidentitet" : "48be3bba-97d6-4052-a0fe-4edafc485ad9",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       },
       {
        "objektidentitet" : "a8631eba-b650-40ab-a04d-53b31ef5c0da",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       }
      ],
      "upphaver" : [
       {
        "objektidentitet" : "82212aba-76b9-4021-a0c7-845c76e39740",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "bb8418ba-569c-40f0-a090-badef17dd5a7",
        "beteckning" : "beteckning6",
        "typ" : "lämning"
       }
      ]
     },
     {
      "objektidentitet" : "954224ba-1605-4066-a00a-ec874a6cac0d",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2078-12-06T21:10:43.567+01:00",
      "beslutsdatum" : "tsdatum5",
      "lagakraftdatum" : "2078-12-06",
      "diarienummer" : "diarienummer5",
      "beslutandeMyndighet" : "beslutandeMyndighet5",
      "hanvisningsakt" : "hanvisningsakt5",
      "bildar" : [
       {
        "objektidentitet" : "91c5c2ba-380b-4022-a0fa-07f4f8fd816c",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "a4e6bcba-d756-4067-a03d-6f1fcc869639",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ],
      "andrar" : [
       {
        "objektidentitet" : "6b83ceba-f873-4099-a074-399d51ec58d2",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "7ea4c8ba-98bf-40dd-a0b7-a0c824756d9f",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ],
      "upphaver" : [
       {
        "objektidentitet" : "de49abba-b739-4036-a006-a5a14721d4a0",
        "beteckning" : "beteckning7",
        "typ" : "plan"
       },
       {
        "objektidentitet" : "f16aa5ba-5785-407b-a049-0ccd1aaae86d",
        "beteckning" : "beteckning8",
        "typ" : "naturvårdsbestämmelse"
       }
      ]
     }
    ],
    "beroranmarkning" : [
     {
      "objektidentitet" : "3def8dba-d7b3-408e-a055-a97a69cd3aa2",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2067-03-03T16:09:32.456+01:00",
      "beroranmarkning" : "beroranmarkning4",
      "beror" : [
       "048c9fba-f7d0-40c0-a08c-73f8ee32fd3a",
       "17ad99ba-971c-4004-a0cf-da23c2bb1108"
      ]
     },
     {
      "objektidentitet" : "b707b7ba-77a2-40ac-a080-d64a9f0fab06",
      "objektversion" : 1,
      "versionGiltigFran" : "2056-10-22T23:58:21.345+02:00",
      "beroranmarkning" : "beroranmarkning3",
      "beror" : [
       "ca28b1ba-17ee-40f1-a0c3-3d767398bfd3",
       "2ace93ba-3768-4049-a012-424f954426d5"
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ]
}