Hoppa till huvudsakligt innehåll

HY.Network (Nätverk)

Lagret innehåller ett geometriskt hydrografinätverk, bestående av noder och länkar.
Enligt Inspire ska hydrografinätverket definieras som ett geometriskt nätverk. Det geometriska nätverket förutsätter en sammanhängande geometri, det får alltså inte finnas några ”glapp” mellan sjöar och vattendrag eller mellan delar av vattendrag. Genom sjöar och breda vattendrag representerade som ytor, inte som linjer, har det skapats en stomlinje. Stomlinjen och vattendrag som representeras som en linje blir länkarna i nätverket. Noderna skapas i förgreningspunkterna.

Objekttyp

Definition

Urval

Nod

En nod i ett hydrografiskt nätverk

Uppbyggda från länkarnas start- och slutpunkter.

Vattendragslänk

Ett segment av ett vattendrag i det hydrografiska nätet, bestående av vattendrag (linje), stomlinje eller otydlig stomlinje.


Förutom vattendrag (linje) redovisas även:

Stomlinje: En fiktiv linje genom vattenytor som behövs för att kunna bygga ett sammanhängande linjenätverk. Stomlinjer ligger alltid i en vattenyta, aldrig på land. Där de slutar ska de ansluta mot en strandlinje, en stängning eller en annan stomlinje. När de ansluter mot ett vattendrag eller en otydlig stomlinje ska de även ansluta mot strandlinjen. De är alltid digitaliserade i strömriktningen.

Stomlinje, otydlig: En fiktiv linje som förbinder flödesnätverket genom andra marktyper än vattenytor. Otydliga stomlinjer används för vattendrag under mark samt för flöden genom exempelvis sankmark och åker.