Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Produkten innehåller ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i fyra detaljeringsnivåer samt infrarött (IR) i en nivå:

  • Ortofoton i färg (RGB) med upplösning 0,16 m och 0,25 m; dessa finns över de största tätorterna och mer tätbebyggda områden i södra Sverige samt längs norrlandskusten.
  • Ortofoton i färg med upplösning 0,4 m och 0,5 m; dessa finns rikstäckande. 
  • Ortofoton i IR med upplösning 0,5 m; dessa finns rikstäckande.

Årtal för varje ortofoto redovisas i egna metadatalager. För ortofoton från 2010 och framåt redovisas även sömlinjerna mellan de ingående flygfotona som ortofotona består av samt flygfototidpunkter för dessa i separata metadatalager. Sömlinjerna redovisas i form av polygoner. Produkten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Lagerinnehåll

Produkten innehåller följande lager med information:

LagerInnehåll
Ortofoto_0.16Ortofoto i färg med 0,16 m upplösning.
Ortofoto_0.25Ortofoto i färg med 0,25 m upplösning.
Ortofoto_0.4Ortofoto i färg med 0,4 m upplösning.
Ortofoto_0.5Ortofoto i färg med 0,5 m upplösning.
Ortofoto_IROrtofoto i IR med 0,5 m upplösning.

Ortofoto_0.16_meta

Flygfotoår för ortofoton i färg med 0,16 m upplösning.
Ortofoto_0.25_metaFlygfotoår för ortofoton i färg med 0,25 m upplösning.
Ortofoto_0.4_metaFlygfotoår för ortofoton i färg med 0,4 m upplösning.
Ortofoto_0.5_metaFlygfotoår för ortofoton i färg med 0,5 m upplösning.
Ortofoto_IR_metaFlygfotoår för ortofoton i IR med 0,5 m upplösning.
Ortofoto_0.16_fsSömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i ortofoton i färg med 0,16 m upplösning. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).
Ortofoto_0.25_fsSömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i ortofoton i färg med 0,25 m upplösning. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).
Ortofoto_0.4_fsSömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i ortofoton i färg med 0,4 m upplösning. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).
Ortofoto_0.5_fsSömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i ortofoton i färg med 0,5 m upplösning. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).
Ortofoto_IR_fsSömlinjer och flygfototidpunkt för ingående flygbilder i ortofoton i IR med 0,5 m upplösning. Här redovisas även flygfototidpunktens tidsskillnad mot UTC (GMT) i timmar; +01 (vintertid) eller +02 (sommartid).

Geografisk täckning

Ortofoto med 0,5 m upplösning finns över hela Sveriges territorium begränsat av riksgräns och sjöterritoriets gräns i havet, med undantag för ytor med endast öppet vatten. Från och med 2019 framställs ortofotona med upplösningen 0,4 m per pixel istället för 0,5 m per pixel. 

Ortofoto med 0,25 m upplösning finns från 2006 för ett urval av de största tätorterna och utökades från 2012 till att omfatta hela södra delen av landet och längs norrlandskusten. Dessa områden utgör cirka 44 % av landet och ingår som en del i det nationella bildförsörjningsprogrammet. Från och med 2019 framställs ortofotona med upplösningen 0,16 m per pixel istället för 0,25 m per pixel och dessa finns nu även över ett antal tätorter i Norrlands inland.

För aktuell och detaljerad redovisning av täckning och tillgängliga ortofoton, se Lantmäteriets söktjänst GeoLex. 

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.