Hoppa till huvudsakligt innehåll

Svensk vattenstandard Water Complex

Objekttyp och beskrivningAttribut och beskrivning

WS_HydroObject (abstract)

CR_ChangeObject utgör basklass för WS_HydroObject.

Attribut från CR_ChangeObject:

 • versionId: Har alltid värdet “1”.
 • beginLifespanVersion: Tidpunkt då objektet förändrades genom ändringar av geometri eller attribut.

Dessutom redovisas:

 • geometry: Geometrin för objektet.
 • localType: Namn på de olika objekttyperna.
 • purpose: Har alltid värdet ”Baskartering”.
 • responsibleParty: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.
 • id: Identifierare för objektet + NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data).
  Som identifierare anges vattendragsid för WS_MainRiver och vattenytaid för WS_WaterSubSystem.
 • persistence: Har alltid värdet ”perennial”, det vill säga beständig under året.
 • mainCatchmentArea: Kod för huvudavrinningsområdet som objektet ligger i.

WS_WaterComplex

Vattenkomplex: En företeelse bestående av flera vattenförekomster.


WS_WaterLocation

Vattenplats: En plats av intresse i anslutning till vattenförekomst eller vattensystem.


WS_MainRiver

Huvudgren: En sammanhängande vattenled av ytvattenförekomster i ett ytvattensystem genom vilket i medeltal den största mängden vatten rinner från en av dess källor till dess mynning. Observera att huvudgrenar som inte ingår i något nätverk inte heller redovisas i WS_MainRiver.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”huvudgren”.
 • origin: unpopulated (saknar värde).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet ”Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.

WS_WaterSubSystem

Delvattensystem bestående av vattendragsytor, avgränsat av godtyckligt valda vattenplatser.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”vattendragsyta”.
 • origin: unpopulated (saknar värde).

Anm. Geografiska namn redovisas inte. Om sådana finns på vattendraget, redovisas dessa på stomlinjerna i vattendragsytan (WS_RiverReach).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet ”Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.