Hoppa till huvudsakligt innehåll

Svensk vattenstandard Water Locations

Objekttyp och beskrivningAttribut och beskrivning

CR_ChangeObject

 • versionId: Har alltid värdet ”1”.
 • beginLifespanVersion: Tidpunkt då objektet förändrades genom ändringar av geometri eller attribut.

WS_HydroObject (abstract)

CR_ChangeObject utgör basklass för WS_HydroObject.

Förutom de nedärvda attributen från CR_ChangeObject redovisas följande attribut:

 • geometry: Geometrin för objektet.
 • localType: Namn på de olika objekttyperna.
 • purpose: Har alltid värdet ”Baskartering”.
 • responsibleParty: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.
 • id: Identifierare för objektet + NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data). Som identifierare för objekten anges aceid.
 • persistence: Har alltid värdet ”perennial”, det vill säga beständig under året.
 • mainCatchmentArea: Kod för huvudavrinningsområdet som objektet ligger i.

WS_WaterLocation

Vattenplats: En plats av intresse i anslutning till vattenförekomst eller vattensystem.


WS_ManMadeObject

Konstgjord företeelse: En vattenplats bestående av ett konstgjort objekt som ligger inom en vattenförekomst och som har någon av följande funktionstyper; håller kvar vattnet; reglerar vattenmängden; ändrar vattnets lopp; gör det möjligt för vattendrag att korsa varandra.


WS_ConnectingOrDelimitingWaterLocation

Vattenutbytesplats eller avgränsningsplats: En vattenplats där utbyte av vatten mellan vattenförekomster kan ske.


WS_HydroPointOfInterest

Hydrografiskt intressant plats: En vattenplats i eller i anslutning till vatten som påverkar eller förändrar flödets karaktär eller hydrografi.


WS_FluvialPoint

Flödespåverkande plats: En hydrografiskt intressant plats med speciella hydrologiska egenskaper i en vattenförekomst.


WS_DamOrWeir

Fördämning: En konstgjord företeelse som utgör en permanent barriär i en ytvattenförekomst och dämmer upp vatten eller kontrollerar dess flöde.

Samtliga dammbyggnader redovisas. Jorddammar och invallningar som har till uppgift att leda vatten i en bestämd fåra redovisas ej som damm. Byggnation för att skapa spegeldamm redovisas ej.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”dammbyggnad”.
 • origin: Har värdet ”manMade”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_Sluice

En konstgjord företeelse som består av en öppen, sluttande vattenledning (vattenränna och vattentub ingår).

Samtliga vattentuber eller vattenrännor som ingår i eller ansluter till redovisat vattendrag och är minst 200 meter långa redovisas.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”ränna”.
 • origin: Har värdet ”manMade”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_Lock

Sluss: En konstgjord företeelse som utgör ett par eller en serie portar med syfte att flytta fartyg mellan olika vattennivåer.

Redovisas fullständigt.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”slussport”.
 • origin: Har värdet ”manMade”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_Crossing

Korsning: En konstruktion vars ändamål är att leda vattendrag över ett hinder. Hindret kan vara en dalgång, väg, järnväg eller annat vattendrag.

Akvedukterna i Håverud, Kungs Norrby och Ljungsbro redovisas.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet “akvedukt”.
 • origin: Har värdet “manMade”.
 • type: Har värdet “Aqueduct”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_Shoreline

Strandlinje: En gränslinje som vid vattenytan avgränsar en ytvattenförekomst från land.

Observera att strandlinjer mot hav redovisas i kustområdena och inte i huvudavrinningsområdena. 

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”strandlinje”.
 • shorelineType: Värdet kan vara av typen ”Hav”, ”Sjö”, ”Vattendragsyta”, ”Anlagt vatten”, ”Glaciärgräns”. Typerna ”Hav”, ”Sjö” och ”Vattendragsyta” kan även kombineras med ”Diffus”.
 • origin: Har värdet ”natural”.
 • shoreComposition: unpopulated (saknar värde).
 • waterLevelCategory: unpopulated (saknar värde).

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_OutflowLocation

Utflödesplats: Stängning (linje) mellan sjö och dubbeldraget vatten respektive stängning mellan kust och dubbeldraget vatten. 

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”stängning”.
 • OutflowLocationType: Stängningar i havet har värdet ”Mynning” (slutet av en huvudgren) och övriga stängningar har värdet ”Utlopp”.
 • origin: Har värdet ”natural”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_Falls

Vattenfall: En flödespåverkande plats där vattnet faller fritt från en höjd.

Fullständig redovisning i vattendrag som är minst 20 m breda. I smala vattendrag, ner till 6 m, redovisas endast markanta vattenfall.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”vattenfall”.
 • origin: Har värdet ”natural”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.

WS_Rapids

Fors: En flödespåverkande plats där botten sluttar kraftigt nedåt och ger upphov till häftigt strömmande eller stråkande vatten.

Redovisas i vattendrag bredare än 6 m (dubbeldraget) så att vattendragets karaktär och farbarhet framgår. Minimilängd för redovisning är 50 m.

Förutom de nedärvda attributen från WS_HydroObject redovisas följande attribut:

 • localType: Har värdet ”fors”.
 • origin: Har värdet ”natural”.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.
 • geometryPurpose: Har alltid värdet “Produkt”.
 • geometrySource: Har alltid värdet “Lantmäteriet”.