Hoppa till huvudsakligt innehåll

Flygbilder skannade Nedladdning

Kort om produkten

Produkten innehåller flygbilder från slutet av 1920-talet fram till 2006, främst i sv/v, men många flygbilder finns även i färg och IR. Om bilderna inte redan finns i digital form, så skannas de vid beställning. Det finns även orienteringsdata för många av flygbilderna och på beställning kan vi framställa orienteringsdata för de bilder som saknar det. Flygbilderna finns rikstäckande och har oftast en upplösning på ca 0,5 m, men det finns även bilder med annan upplösning.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar, vilket innebär att skalan i bilden varierar. Vanliga användningsområden är exempelvis uppföljning av förändringar i bebyggelse i städer och samhällen samt lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier. Det infraröda färgområdet kan användas för att tolka vegetation och göra analyser för till exempel skogliga ändamål.

Så ofta uppdateras informationen

Uppdatering av nya flygbilder i produkten görs varefter sådana finns tillgängliga. Digitalisering av flygbildsarkivet pågår kontinuerligt. De analoga bilderna skannas för att bevara ett historiskt lager. I Lantmäteriets söktjänst GeoLex finns ytterligare information gällande vilka flygbilder som finns tillgängliga.