Hoppa till huvudsakligt innehåll

Ortofoto historiska Nedladdning

Kort om produkten

Produkten innehåller ortofoton (skalriktiga flygbilder) i svartvitt (sv/v) med upplösningen 0,5 m och 1 m, samt även ortofoton i färg och IR med upplösningen 0,5 m från åren 1949 – 2005. I ett ortofoto påverkas inte skalan eller avståndet mellan punkter av terrängens variation, till skillnad från en flygbild där man har en centralprojektion.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • Produkten är avgiftsfri och får användas och publiceras fritt, enligt Creative Commons, CC0.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

Historiska ortofoton används framför allt för uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse, identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna, återskapande av våtmarker, lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier, samt andra potentiella och numera osynliga miljöproblem.

Vid framställning av ortofoton sker en radiometrisk korrigering och bearbetning, vilket betyder en förändring av pixelvärden. Det är därför inte möjligt att göra korrekta radiometriska mätningar i ett ortofoto.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.

Här kan du läsa mer om planer och utfall av historiska ortofoton.