Hoppa till huvudsakligt innehåll

Ortofoto Visning Årsvisa

Kort om produkten

Produkten innehåller de ortofoton (skalriktiga flygbilder) som produceras varje år i färg respektive IR , med upplösning 0,16 m respektive 0,4 m per pixel från år 2019 och framåt, samt 0,25 m respektive 0,5 m per pixel från år 2006 – 2018. 

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Produkten ger åtkomst till information i form av bilder. Du kan titta på dem men inte bearbeta eller förändra dem.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

Ortofoton används bland annat som underlag för att producera kartor. Ortofotona används även inom andra områden, till exempel för samhällsplanering, miljöövervakning, planering och uppföljning av markanvändning, vegetationstolkning, som bakgrund till annan information samt i GIS-programvaror. 

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras i slutet av varje år med det årets ortofoton, enligt det nationella bildförsörjningsprogrammet. Det innebär att nya ortofoton tas fram över cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,4 m eller 0,16 m, med intervall 2 - 10 år, beroende på var i landet det är. Ortofoton över södra Sverige och över områden längs Norrlandskusten tas fram vartannat år, omväxlande före resp. efter lövsprickning, med 0,16 m upplösning. Ortofoton med den högre upplösningen tas även fram över vissa tätorter eller valda områden i övriga delar av landet.

Läs mer om planer och utfall för ortofoton på lantmateriet.se.