Hoppa till huvudsakligt innehåll

Adress och byggnad

Informationstyp Adress och byggnad

Adress och byggnad innehåller information från fastighetsregistret om adresser och byggnader:

  • Adressdelen innehåller så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress beskriver läget på en plats och definieras enligt svensk standard som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater.
  • Byggnadsdelen innehåller information om byggnader som kan användas för olika ändamål exempelvis bostad, industri eller kulturella ändamål.

Informationstypen Adress och byggnad består av informationsmängderna Belägenhetsadress och Byggnad. Informationsmängderna är i sin tur indelade i två respektive tre delmängder. Gemensamt för både Belägenhetsadress och Byggnad är att delmängden Berörkrets måste beställas tillsammans med Basinformation

Begränsningar i innehållet

Byggnader under 15 kvadratmeter redovisas normalt sett inte.

Så ofta uppdateras informationen

Adress- och byggnadsdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om en ny eller ändrad adress eller vid registrering av byggnadsinformation. Adress- och byggnadsuppgifter finns för samtliga 290 kommuner i Sverige. På vissa håll kan adressuppgifter saknas, till exempel i glesbygd och fjällområden. 

Ajourhållningstiden varierar för de olika kommunerna.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.