Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel engångsuttag

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Engångsuttag.

Informationsurval:

  • Fastighet och samfällighet: Basinformation, Registerbeteckning, Åtgärd, Andel, Historik, Beteckning före reformen och Område. Status på registerenhet - levande. 
  • Gemensamhetsanläggning: Basinformation, Åtgärd, Andel och Beteckning före reformen.
  • Rättighet: Basinformation, Åtgärd, Rättsförhållande och Historik.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 1 fastighet, 1 samfällighet, 1 gemensamhetsanläggning och 6 rättigheter.

Leverans engångsuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.zip

ZIP-filen innehåller följande information för fastigheterna, samfälligheterna, gemensamhetsanläggningarna och rättigheterna:

Fastighet 1

Objektidentitet db7c7db6-e925-f3a0-e040-ed8f5b434759

fastighet_1.xml

Fastighet. Objektversion 1. Trakt: HERTE. Block: 9. Enhet: 35. Status: levande. Total land areal: 2291.0.

Registerenhetsanmärkning. Informationsgrupp: jordregistersocken m.fl. informationslöpnummer: 3. Anmärkning: Socken: Bollnäs.

Registerbeteckning. Registerområde: DALNÄS. Trakt: HERTE. Block: 9. Enhet: 35. Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 28-81:243. Åtgärdstyp 1: avstyckning. Åtgärdstyp 2: fastighetsreglering.

Markområde. Områdesnummer: 1. Centralpunktkoordinat: 6792747.1 574738.5.

Ursprung. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-2dc3-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Samfällighet 1

Objektidentitet db7c8959-7cae-5422-e040-ed8f5b434c7b

samfallighet_1.xml

Samfällighet. Objektversion 1. Trakt: BORN. Block: S. Enhet: 3. Status: levande. Total land areal: 33300.0. Samfällighetsändamål: GRUS och SANDTAG.

Registerenhetsanmärkning. Informationsgrupp: jordregistersocken m.fl. Anmärkning: Socken: Bollnäs.

Registerbeteckning. Registerområde: DALNÄS. Trakt: BORN. Block: S. Enhet: 3 Beteckningsstatus: gällande.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 28-BOJ-488. Åtgärdstyp 1: laga skifte. Åtgärdsanmärkning: AV HEMÄGOR I.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 2. Aktbeteckning: 28-BOJ-1131. Åtgärdstyp 1: AV GRUSTAG FA. Åtgärdsanmärkning: AV GRUSTAG FA.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 3. Aktbeteckning: 28-80:120. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 4. Aktbeteckning: 28-BOJ-746. Åtgärdstyp 1: gränsbestämning.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 5. Aktbeteckning: 28-BOJ-1775. Åtgärdstyp 1: gränsbestämning.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 6. Aktbeteckning: 28-BOJ-1808. Åtgärdstyp 1: gränsbestämning. 

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 7. Aktbeteckning: 28-88:510. Åtgärdstyp 1: ledningsrättsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 8. Aktbeteckning: 28-80:971. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 9. Aktbeteckning: 28-97:591. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Markområde. Områdesnummer: 1. Centralpunktkoordinat: 6805141.5 574555.4.

Delägare. Andel i samfällighet. Annan delägare. Skifteslag delägare: DELÄGARNA I BJÖRKTJÄRA OCH BORNS BYAR. 

Delägare. Andel i samfällighet. Delägare. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: db7c7db7-6ef2-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Gemensamhetsanläggning 1

Objektidentitet db7c8959-7ca1-5422-e040-ed8f5b434c7b

Fastighet 1 är delägande registerenhet i gemensamhetsanläggningen.

gemensamhetsanlaggning_1.xml

Gemensamhetsanläggning. Objektversion 2. Trakt: HERTE. Block: GA. Enhet: 1. Status: levande. Summa registrerade andelstal: 1.0.

Gemensamhetsanläggningens ändamål: VATTENFÖRSÖRJNINGSANLÄGGNING OMFATTANDE VATTENTÄKT MED TILLHÖRANDE PUMPANORDNING OCH LEDNINGAR. 

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 1. Aktbeteckning: 28-81:243. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Fastighetsåtgärd. Löpnummer: 2. Aktbeteckning: 2883-2022/23. Åtgärdstyp 1: anläggningsåtgärd.

Registerbeteckning. Registerområde: DALNÄS. Trakt: HERTE. Block: GA. Enhet: 1.

Delägare:

Andel i gemensamhetsanläggning. Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens: db7c7db6-e925-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Andel i gemensamhetsanläggning. Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens: db7c7db7-1f81-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Andel i gemensamhetsanläggning. Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens: db7c7db7-5608-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Andel i gemensamhetsanläggning. Delägande registerenhet. Registerenhetsreferens: db7c7db7-a362-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättighet 1

Objektidentitet af06537f-c813-6f58-e040-ed8f65434c76

Aktuellt rättsförhållande med löpnummer 1 avser Fastighet 1.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1. Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-81:243.1. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: AVLOPPSLEDNING.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-e925-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-fde5-f3a0-e040-ed8f5b434759.

 Rättighet 2

Objektidentitet af06537f-c814-6f58-e040-ed8f65434c76

Aktuellt rättsförhållande med löpnummer 1 avser Fastighet 1.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1. Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-81:243.2. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: INFILTRATION.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-e925-f3a0-e040-ed8f5b434759. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-fde5-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättighet 3

Objektidentitet af06537f-c816-6f58-e040-ed8f65434c76

Aktuellt rättsförhållande med löpnummer 1 avser Fastighet 1.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1. Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-81:243.4. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: VÄG.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-2dc3-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-e925-f3a0-e040-ed8f5b434759. 

Rättighet 4

Objektidentitet af06537f-c815-6f58-e040-ed8f65434c76

Aktuellt rättsförhållande avser Gemensamhetsanläggning 1.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1. Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-81:243.3. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: UTRYMME.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7ca1-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: förmån. Avser gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7ca2-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Rättsförhållande. Löpnummer: 3. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-2dc3-f3a0-e040-ed8f5b434759.  

Rättighet 5

Objektidentitet af06537f-d4d7-6f58-e040-ed8f65434c76

Aktuellt rättsförhållande med löpnummer 3 avser Samfällighet 1.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1. Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-97:591.1. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: VÄG.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-be35-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-b5f9-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 3. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c8959-7cae-5422-e040-ed8f5b434c7b. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 4. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-e212-f3a0-e040-ed8f5b434759.  

Rättsförhållande. Löpnummer: 5. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-e670-f3a0-e040-ed8f5b434759. 

Rättighet 6

Objektidentitet af06537f-c77d-6f58-e040-ed8f65434c76

Aktuellt rättsförhållande avser med löpnummer 3 avser Samfällighet 1.

rattighet_1.xml

Rättighet. Objektversion 1. Länsbokstav: Ä. Beteckning: 28-80:971.1. Rättighetstyp: officialservitut. Status: levande.

Rättighetsändamål: VÄG.

Rättsförhållande. Löpnummer: 1. Rättsförhållande typ: förmån. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-b5f9-f3a0-e040-ed8f5b434759.

Rättsförhållande. Löpnummer: 2. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db7-0c78-f3a0-e040-ed8f5b434759. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 3. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c8959-7cae-5422-e040-ed8f5b434c7b. 

Rättsförhållande. Löpnummer: 4. Rättsförhållande typ: last. Avser registerenhet. Objektidentitet: db7c7db6-d186-f3a0-e040-ed8f5b434759.