Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel - Bestämmelse

Exempel 1 - Engångsuttag

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Engångsuttag.

Informationsurval: Basinformation och berörkrets.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 1 markreglerande bestämmelse.

Leverans

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.zip

ZIP-filen innehåller följande information om markreglerande bestämmelse 1:

Markreglerande bestämmelse 1

Objektidentitet af065380-11ca-6f58-e040-ed8f65434c76

markreglerandebestammelse_1.xml

Planattribut: Objektversion 1. Kommun 2883. Bestämmelsebeteckning 2883-117B/BH. Bestämmelsenamn SOLHEM. Status gällande. Senaste ändring allmänna delen 1988-06-07. Plantyp tomtindelning.

Berör: Objektversion 1. Registerenhetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-417f-f3a0-e040-ed8f5b434759

Bildandebeslut: Objektversion 1. Giltig från 2019-04-24. Beslutsdatum 19401231. Bildar objektidentitet af065380-11ca-6f58-e040-ed8f65434c76

Exempel 2 - Abonnemang

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Informationsurval: Basinformation och berörkrets.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 2 markreglerande bestämmelser.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.zip

ZIP-filen innehåller följande information om markreglerande bestämmelse 1:

Markreglerande bestämmelse 1

Objektidentitet af065380-140d-6f58-e040-ed8f65434c76

markreglerandebestammelse_1.xml

Planattribut: Objektversion 1. Kommun 2883. Bestämmelsebeteckning 28-P89:138. Bestämmelsenamn GNISTAN 2 MM I BOLLNÄS. Status gällande. Alternativbeteckning 2883 ¤ 421. Plantyp detaljplan. Genomförandetid börjar 1989-05-14. Genomförandetid slutar 1994-05-13.

Berör: Objektversion 1. Registerenhetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-a258-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db7-2d30-f3a0-e040-ed8f5b434759

Bildandebeslut: Objektversion 1. Giltig från 2019-04-24. Beslutsdatum 19890413. Bildar objektidentitet af065380-140d-6f58-e040-ed8f65434c76. Ändrar objektidentitet af065380-1363-6f58-e040-ed8f65434c76, af065380-10d7-6f58-e040-ed8f65434c76

Leverans förändringsuttag

Scenario: Markreglerande bestämmelse 2 bildas och markreglerande bestämmelse 1 förändras genom att berörkrets förändras.

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.1.zip

ZIP-filen innehåller följande information om markreglerande bestämmelse 1 och 2:

Markreglerande bestämmelse 1

Objektidentitet af065380-140d-6f58-e040-ed8f65434c76

markreglerandebestammelse_1.xml

Planattribut: Objektversion 2. Kommun 2883. Bestämmelsebeteckning 28-P89:138. Bestämmelsenamn GNISTAN 2 MM I BOLLNÄS. Status gällande. Senaste ändring allmänna delen: 2023-01-19. Alternativbeteckning 2883 ¤ 421. Plantyp detaljplan. Genomförandetid börjar 1989-05-14. Genomförandetid slutar 1994-05-13.

Berör: Objektversion 1. Registerenhetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-2d30-f3a0-e040-ed8f5b434759

Bildandebeslut: Objektversion 1. Giltig från 2019-04-24. Beslutsdatum 19890413. Bildar objektidentitet af065380-140d-6f58-e040-ed8f65434c76. Ändrar objektidentitet af065380-1363-6f58-e040-ed8f65434c76, af065380-10d7-6f58-e040-ed8f65434c76

Ändrandebeslut: Objektversion 1. Giltig från 2023-01-19. Beslutsdatum 20221202. Laga kraftdatum 2023-01-16. Bildar objektidentitet 87cd60c3-93ab-4dcc-aa3a-7283e0f9e651. Ändrar objektidentitet af065380-140d-6f58-e040-ed8f65434c76

Markreglerande bestämmelse 2

Objektidentitet 87cd60c3-93ab-4dcc-aa3a-7283e0f9e651

Planattribut: Objektversion 1. Kommun 2883. Bestämmelsebeteckning 1489-P2023/11. Bestämmelsenamn Detaljplan för Dalnäs Bro 5:10. Status gällande. Registreringsdatum 2023-01-19. Alternativbeteckning 654. Plantyp detaljplan. Genomförandetid börjar 2023-01-16. Genomförandetid slutar 2028-01-15.

Berör: Objektversion 1. Registerenhetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-a258-f3a0-e040-ed8f5b434759

Bildandebeslut: Objektversion 1. Giltig från 2023-01-19. Beslutsdatum 20221202. Laga kraftdatum 2023-01-16. Bildar objektidentitet af065380-140d-6f58-e040-ed8f65434c76. Ändrar objektidentitet af065380-140d-6f58-e040-ed8f65434c76

Exempel 3 - Abonnemang

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Informationsurval: Basinformation och berörkrets.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 1 markreglerande bestämmelse.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 3.zip

ZIP-filen innehåller följande information om markreglerande bestämmelse 1:

Markreglerande bestämmelse 1

Objektidentitet d7f5bfa8-0cb2-cf9d-e040-ed8f5b43613f

Planattribut: Objektversion 1. Kommun 2729. Bestämmelsebeteckning 2729-P287. Bestämmelsenamn LUNDBJÖRKENS FÄBOD (BJÖRKEN 186:1 MFL) . Status gällande. Registreringsdatum 2005-11-14. Senaste ändring allmänna delen 2009-03-11. Bestämmelseanmärkning UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD SE AKT 2029-P374. Plantyp detaljplan. Genomförandetid börjar 2005-03-22. Genomförandetid slutar 2015-03-21.

Berör: Objektversion 1. Registerenhetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-842b-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c8959-7411-5422-e040-ed8f5b434c7b, db7c7db7-e45d-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db7-1df5-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db7-8254-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db7-547d-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db6-b596-f3a0-e040-ed8f5b434759

Bildandebeslut: Objektversion 1. Giltig från 2019-04-24. Beslutsdatum 20050214. Laga kraftdatum 2005-03-21. Bildar objektidentitet d7f5bfa8-0cb2-cf9d-e040-ed8f5b43613f. Ändrar objektidentitet d7f5bfa8-0e44-cf9d-e040-ed8f5b43613f

Leverans förändringsuttag

Scenario: En fastighet inom markreglerande bestämmelse 1 avregistreras och den förändras när berörkretsen förändras.

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 3.1.zip

ZIP-filen innehåller följande information om markreglerande bestämmelse 1: 

Markreglerande bestämmelse 1

Objektidentitet d7f5bfa8-0cb2-cf9d-e040-ed8f5b43613f

Planattribut: Objektversion 2. Kommun 2729. Bestämmelsebeteckning 2729-P287. Bestämmelsenamn LUNDBJÖRKENS FÄBOD (BJÖRKEN 186:1 MFL) . Status gällande. Registreringsdatum 2005-11-14. Senaste ändring allmänna delen 2022-12-14. Bestämmelseanmärkning UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD SE AKT 2029-P374. Plantyp detaljplan. Genomförandetid börjar 2005-03-22. Genomförandetid slutar 2015-03-21.

Berör: Objektversion 1. Registerenhetsreferens. Objektidentitet db7c7db7-842b-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c8959-7411-5422-e040-ed8f5b434c7b, db7c7db7-1df5-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db7-8254-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db7-547d-f3a0-e040-ed8f5b434759, db7c7db6-b596-f3a0-e040-ed8f5b434759

Bildandebeslut: Objektversion 1. Giltig från 2019-04-24. Beslutsdatum 20050214. Laga kraftdatum 2005-03-21. Bildar objektidentitet d7f5bfa8-0cb2-cf9d-e040-ed8f5b43613f. Ändrar objektidentitet d7f5bfa8-0e44-cf9d-e040-ed8f5b43613f