Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel - Byggnad

Exempel - Abonnemang byggnad

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Abonnemang.

Informationsurval: Basinformation, Berörkrets och Geometri.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 5 byggnader.

Leverans basuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de 5 byggnaderna:

Byggnad 1

Objektidentitet b223b3f9-f442-4dac-82d5-b49677dfc700

byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande.

Byggnadsattribut: Objektversion 1.

Husnummer 4.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: Takkant.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: Okänd. Resultat. Statistisk metod: medelfel. Värde: 0.6. Värdeenhet: meter.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet höjd. Resultat. Statistisk metod: Medelfel. Värde: 2.5. Värdeenhet: Meter.

Koordinatsystem plan: SWEREF 99TM.

Koordinatsystem höjd: RH 2000.

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98124018">.

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a42-6473-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Byggnad 2

Objektidentitet 9b392c7c-0939-4611-a1c3-b2bf7e4a0a04

byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande.

Byggnadsattribut: Objektversion 1.

Husnummer 10.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: Takkant.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: Indirekt mätmetod. Resultat. Statistisk metod: Medelfel. Värde: 0.2. Värdeenhet: Meter.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet höjd. Ingen information: Ja. 

Koordinatsystem plan: SWEREF 99TM.

Koordinatsystem höjd: RH 2000.

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98118866">.

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a42-64c7-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Byggnad 3

Objektidentitet 009994d1-dd58-41a3-aafb-d646bf39bf22

byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande.

Byggnadsattribut: Objektversion 4.

Husnummer 1.

Industri. Ändamål: Övrig industribyggnad.

Entré. Objektidentitet: 513ba087-0909-43d5-a88c-0c002dbbe2b8. Entrétyp: Besöksadress. Adressplats: 3edd0d64-3397-43a4-8765-e3f7c509a1fc. 

Entré. Objektidentitet: 89059b8d-18ed-4d60-aab2-0673b5a51505. Entrétyp: Leveransadress. Adressplats: c976fbb4-d547-4f6c-a053-84322a33b5f1.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: Fasad.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: Indirekt mätmetod. Resultat. Statistisk metod: Medelfel. Värde: 0.025. Värdeenhet: Meter.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet höjd. Ingen information: Ja.

Koordinatsystem plan: SWEREF 99TM.

Koordinatsystem höjd: RH 2000.

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98089446">.

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a47-d07e-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Taxeringsenhet. Objektidentitet: a18d7f93-e79f-473a-a4b0-d8c969b499d2.

Taxeringsenhetsidentitet: 723139-5.

Byggnad 4

Objektidentitet 4c398212-a8a3-45ab-a3da-3a07de7d6ed7

byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande.

Byggnadsattribut: Objektversion 2.

Husnummer 2.

Nybyggnadsår: 1909.

Bostad. Ändamål: Småhus friliggande.

Total boarea: 160.

Entré. Objektidentitet: 0c6af93a-6183-436c-8c04-5c9e125b7e1a.

Entrétyp: Bostadsadress med registrerad lägenhet.

Adressplats: 57470f9d-51f4-43a9-be8d-be62a91dc1fe.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: Takkant.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: Indirekt mätmetod. Resultat. Statistisk metod: Medelfel. Värde: 0.576. Värdeenhet: Meter.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet höjd. Utvärderingsmetod: Indirekt mätmetod. Resultat. Statistisk metod: Medelfel. Värde: 0.411. Värdeenhet: Meter.

Koordinatsystem plan: SWEREF 99TM.

Koordinatsystem höjd: RH 2000.

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98103044">.

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a47-1bca-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Byggnad 5

Objektidentitet 9179f0ab-85ee-4190-b6d6-fcafb4c78d83

byggnad_1.xml

Objektstatus: Gällande.

Byggnadsattribut: Objektversion 1.

Husnummer 2.

Byggnadsdel. Insamlingsläge: Takkant.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: Okänd. Resultat. Statistisk metod: Medelfel. Värde: 1.0. Värdeenhet: Meter.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet höjd. Utvärderingsmetod: Okänd. Resultat. Statistisk metod: Medelfel. Värde: 1.5. Värdeenhet: Meter.

Koordinatsystem plan: SWEREF 99TM.

Koordinatsystem höjd: RH 2000.

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98117000">.

Ligger på. Registerenhetsreferens. Objektidentitet: 909a6a47-02b7-90ec-e040-ed8f66444c3f.

Leverans förändringsuttag

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.1.zip

Scenario:

1. Delmängden Geometri har förändrats för Byggnad 1 (förändrad Byggnad 1).

2. Byggnadens ”Objektstatus” har satts till Avregistrerad för Byggnad 2 (borttagen Byggnad 2).

3. Två Entréer tillhör samma Byggnad 3. Den ena entrén tas bort (förändrad Byggnad 3).

4. Byggnad 4 har fått en nyskapad Taxeringsenhet (förändrad Byggnad 4).

5. Byggnad 5 har fått en ny Värderingsenhet (förändrad Byggnad 5).

ZIP-filen innehåller följande information om byggnader 1, 2, 3, 4 och 5:

Byggnad 1

Objektidentitet b223b3f9-f442-4dac-82d5-b49677dfc700

byggnad_1.xml

Byggnadsattribut. Objektversion 2.

Byggnadsyta. Lägesnoggrannhet plan. Utvärderingsmetod: Indirekt mätmetod. Resultat. Värde: 3.0.

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98960128">.

Byggnad 2

Objektidentitet 9b392c7c-0939-4611-a1c3-b2bf7e4a0a04

byggnad_borttag.xml

9b392c7c-0939-4611-a1c3-b2bf7e4a0a04

Byggnad 3

Objektidentitet 009994d1-dd58-41a3-aafb-d646bf39bf22

byggnad_1.xml

Det finns bara en entré med objektidentitet 513ba087-0909-43d5-a88c-0c002dbbe2b8.

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98960120">.

Byggnad 4

Objektidentitet 4c398212-a8a3-45ab-a3da-3a07de7d6ed7

byggnad_1.xml

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98960122">.

Taxeringsenhet. Objektidentitet: a5afe703-e2eb-458e-ada7-ed3ef929b342.

Taxeringsenhetsidentitet: 161266-5.

Byggnad 5

Objektidentitet 9179f0ab-85ee-4190-b6d6-fcafb4c78d83

byggnad_1.xml

Yta: <gml:Polygon gml:id="GM_98960126">.

Värderingsenhet. Objektidentitet: be4164be-4f1d-4f1b-a6b7-216a9634ab57.

Värderingsenhetsidentitet: 81157045.