Hoppa till huvudsakligt innehåll

Inskrivning

Informationstyp Inskrivning

Inskrivning innehåller information som skrivits in i fastighetsregistret i samband med fastighetsförvärv. En fastighetsägare kan exempelvis använda fastigheten som säkerhet för ett lån och kan då ansöka om en inteckning. På fastigheten kan det också finnas registrerade avtalsrättigheter. Inskrivningsinformationen är avgörande för att vi ska veta vem som äger vad i Sverige och för att köp, nyttjande och överlåtelse av fastigheter ska ske på ett säkert sätt.

Inskrivningsinformationen används bland annat av banker, som underlag för kreditgivning, och av mäklare, vid fastighetsförsäljningar, samt för offentliggörande av ägarförändringar och för att säkerställa att rätt personer underrättas vid fastighetsbildningsärenden.

Informationstypen Inskrivning innehåller exempelvis information om:

  • Ägare
  • Inteckningar
  • Tomträttsupplåtelser
  • Avtalsrättigheter

Sex informationsmängder ingår i informationstypen Inskrivning: Inskrivet ägande, Inteckning, Avtalsrättighet, Anteckning, Inskrivningsfastighet och Tomträttsupplåtelse. Inskrivet ägande är i sin tur indelad i tre delmängder. Informationsmängderna kan beställas oberoende av varandra.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret innehåller lagfarts- och tomträttsuppgifter om cirka 3,2 miljoner fastigheter. Informationen uppdateras varje vardag.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.