Hoppa till huvudsakligt innehåll

Ortofoto historiska Visning

Kort om produkten

Produkten innehåller historiska ortofoton (skalriktiga flygbilder) i sv/v, färg (RGB) och infrarött (IR) från åren 1949 – 2005, uppdelade i olika lager. Produkten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • Produkten är avgiftsfri och får användas och publiceras fritt, enligt Creative Commons, CC0.
  • Produkten ger åtkomst till information i form av bilder. Du kan titta på dem men inte bearbeta eller förändra dem.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

Historiska ortofoton används framför allt för uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse, identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna, återskapande av våtmarker, lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier, samt andra potentiella och numera osynliga miljöproblem.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.

Läs mer om produktionsutfall av historiska ortofoton på lantmateriet.se.