Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

Den här produkten kan du hämta själv. Information om hur det går till och annan information om produktens tillhandahållande finns på produktsidan på lantmateriet.se.

Autentisering används för att verifiera och säkerställa att en användare eller ett system har rätt behörighet att få åtkomst till en tjänst eller resurs. Du kan göra det med antingen Basic Autentisering eller Oauth2.
  • Basic Autentisering är en enkel autentiseringsmetod där användaren anger användarnamn och lösenord för att verifiera sin identitet och få åtkomst till en tjänst.
  • Oauth2 är en nyckelbaserad autentisering där användaren med hjälp av API-portalen administrerar behörighetsgrupper och behörighetsnycklar för att tilldela åtkomst till tjänster. Läs mer om och gå till API-portalen på lantmateriet.se.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor för öppna data på lantmateriet.se.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster på lantmateriet.se.

Tjänsterna som uppfyller Inspire går att utvärdera i Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.

Du kan läsa om de genomförandebestämmelser som ligger till grund för våra Inspiretjänster på Inspire:s webbplats

Utseende och uppritning

  • Metadata – rutnät visas i alla skalområden.
  • Metadata – årtal visas i skalområden upp till 1:500 000.
  • Flygbildssömmar – linjer visas i skalområden upp till 1:200 000.
  • Flygbildssömmar – BildId visas i skalområden upp till 1:200 000.

Information för utskrift

Den maximala bildstorleken i tjänsten är 4096*4096 pixlar för att möjliggöra utskrift av kartbilder i större pappersformat eller i högre upplösning.
Du som användare uppmanas att endast hämta den maximala bildstorleken vid behov i samband med utskrift för att undvika prestandaproblem.

Tekniskt ramverk och standard

Våra visningsprodukter för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av Open Geospatial Consortium (OGC). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster. Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS

OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation, kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, lagerbeskrivningar med mera.

Läs mer i den tekniska beskrivningen.