Hoppa till huvudsakligt innehåll

Belägenhetsadress Direkt

Kort om produkten

Belägenhetsadress Direkt innehåller information från fastighetsregistret om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt svensk standard som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress. Adressuppgifter finns för samtliga kommuner i Sverige. På vissa håll kan adressuppgifter saknas, till exempel i glesbygd och fjällområden.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.