Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Belägenhetsadress Direkt innehåller information om belägenhetsadresser. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning.

Mer information om belägenhetsadresser (pdf).

Informationen är indelad i två valbara delmängder:

  • Basinformation - Information om adressplatsattribut, adressplatsbeteckning, adressplatsnamn, adressområde, kommundel, kommun, gårdsadressområde, adressplatsanmärkning, adressatt anläggning och distrikttillhörighet.
  • Berörkrets Registerenheter (fastigheter och samfälligheter) som på något sätt påverkas av belägenhetsadressen. 

Informationstillhandahållandemodell (ITM)

Informationens innehåll och struktur visas genom en eller flera interaktiva informationstillhandahållandemodeller (ITM:er). Du får fram detaljer genom att klicka på klasser i diagrammen eller navigera i strukturen till vänster. Du får veta mer om vilken information som ingår, hur informationen är grupperad och hur olika objekt relaterar till varandra. 

Den interaktiva visningen är under utveckling. Löpande förbättringar kopplade till användarbarhet görs.

Skillnader mellan produkter

Innehållet skiljer sig åt mellan produkterna Belägenhetsadress Direkt och Fastighetsinformation Nedladdning.

Informations­delmängd

Objekt

Attribut

Belägenhetadress Direkt 4.2

Fastighetsinformation Nedladdning 2023.05
EngångsuttagAbonnemang
BerörkretsRegisterenhetsreferensbeteckninglevereraslevereras intelevereras inte
typ: Registerenhetstyplevereraslevereras intelevereras inte