Hoppa till huvudsakligt innehåll

Ortofoto Nedladdning, Inspire

Kort om produkten

Produkten innehåller den senaste rikstäckningen av ortofoton i färg. Ortofotona har upplösningen 0,5 m och ligger uppdelade per kommun. Produkten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Viktigt att veta

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten beställer du, laddar hem och lagrar hos dig.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

Ortofoton används framför allt som underlag för att producera kartor. Ortofotona används även inom andra områden, till exempel för samhällsplanering, miljöövervakning, planering och uppföljning av markanvändning, vegetationstolkning, som bakgrund till annan information samt i GIS-programvaror. 

Vid framställning av ortofoton sker en radiometrisk korrigering och bearbetning, vilket betyder en förändring av pixelvärden. Det innebär att det inte är möjligt att göra korrekta radiometriska mätningar i ett ortofoto.

Så ofta uppdateras informationen

Framställning av nya ortofoton görs allt eftersom nya flygbilder finns tillgängliga enligt det nationella bildförsörjningsprogrammet. Det innebär att nya ortofoton tas fram över cirka 30% av landets yta årligen, med upplösning 0,4 m eller 0,16 m, med intervall 2 - 10 år, beroende på var i landet det är. Ortofoton över södra Sverige och över områden längs Norrlandskusten tas fram vartannat år, omväxlande före resp. efter lövsprickning, med 0,16 m upplösning. Ortofoton med den högre upplösningen tas även fram över vissa tätorter eller valda områden i övriga delar av landet.

Här kan du läsa mer om planer och utfall för ortofoton.