Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

I Geotorget kan du ladda ner producerade filer manuellt i din webbläsare eller via Geotorgets API för nedladdning. Läs mer om Geotorgets API för nedladdning.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Användning av personuppgifter

Hur personuppgifter får användas styrs bland annat av förordning om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270) och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Innan vi kan ge dig tillgång till personuppgifter i samfällighetsföreningsregistret behöver vi pröva ditt ändamål med behandlingen.

Alla uppgifter i samfällighetsföreningsregistret som kan kopplas till en fysisk person (privatperson) betraktas som direkta eller indirekta personuppgifter, till exempel ett namn eller en fastighetsbeteckning.

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för samfällighetsföreningsregistret enligt förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister samt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Som mottagare av informationen blir du/din organisation personuppgiftsansvarig enligt GDPR för de personuppgifter som levereras.

Direktmarknadsföring 

Om beställningen ska användas till direktmarknadsföring ska det anges som ändamål vid beställning.

För ändamål direktmarknadsföring är följande information undantagen från leveransen:

 • Styrelsemedlem - hela delmängden
 • Basinformation:
  • i klassen Samfallighetsforeningsattribut: attribut anmarkning och firmatecknareTillaggsinformation 
  • hela klassen Styrelseinformation

Val vid beställning

Informationsurval

Det finns fyra informationsdelmängder att välja på:

 • Basinformation
 • Styrelsemedlem
 • Berörkrets
 • Arkivakt 

Basinformation är obligatorisk. Övriga delmängder är valbara.

Föreningar med status levande och avregistrerad levereras.

Beståndsurval

Vid beställning gör du ett beståndsurval. Du kan välja beståndsurval utifrån:

 • Sverige
 • län
 • kommuner

En referens till förening både inom och utanför geografiska urvalet utgörs endast av objektidentitet.

Samfallighetsforening (se ITM) håller samman och grupperar informationsdelmängderna; Basinformation, Styrelsemedlem, Berörkrets och Arkivakt för en samfällighetsförening i samfällighetsföreningsregistret.

Samfällighetsförening levereras utifrån förvaltningsobjektets kommuntillhörighet eller samfällighetsföreningens säte i den valda kommunen. 

Leverans

Leveransen följer standardformaten XML och GML.

XML-schema för basuttagsfiler: samfallighetsforening-2.2.0.xsd.

XML-scheman för metadatafiler: metadata-2.0.0.xsd.

De senaste leveransfilerna sparas i 30 dagar efter att de skapats.

Leveranstid

När din beställning är godkänd kan du vanligtvis hämta din leverans samma dag men vid hög belastning kan det ta längre tid.

Hur lång tid en order tar att producera kan variera mycket. Det beror både på informationsurval, beståndsurval och hur många order som ligger i kö.

Leveransens innehåll

För varje informationstyp levereras en mapp.

I varje mapp finns det en komprimerad ZIP-fil för varje beställd informationsmängd och en metadatafil, oavsett beståndsurval.

ZIP-fil för informationsmängden

I ZIP-filen hittar du XML-filer för vald informationsmängd. Informationen levereras utifrån informationsmängdens huvudobjekt. En XML-fil innehåller max 50 000 objekt. Vid fler objekt än så skapas ytterligare filer.

samfallighetsforening_metadata.xml

samfallighetsforening.zip:

 • samfallighetsforening_1.xml

Metadatafil

I metadatafilen för basuttag hittar du följande information:

 • unik identitet för hela uttaget
 • tidpunkt när informationsmängden blev färdigproducerad
 • totalt antal samfällighetsföreningar
 • filstorlek i bytes
 • informationstyp
 • informationsmängder och delmängder
 • urvalstyp
 • listreferens vid urvalstyp kommunkod
 • uttagstyp (basuttag)
 • personinformation direktmarknadsföring vid direktmarknadsföring
 • lista över producerade filer för informationsmängden med filnamn och antal samfällighetsföreningar per fil

Fel i leverans

Upptäcker du fel i din leverans ska du kontakta Lantmäteriet. Du hittar kontaktinformation under Kontakta oss i menyn högst upp på sidan.

I kontakt med Lantmäteriet ska du ange följande information:

 • produktnamn
 • informationsmängd och eventuell informationsdelmängd
 • orderID
 • tydlig beskrivning av ärendet

Teknisk beskrivning för nedladdning av leverans

För att hantera ordrar och leveranser av Lantmäteriets geodata från Geotorget så kan du använda API Nedladdning. Läs mer i den tekniska beskrivningen för API Nedladdning.