Hoppa till huvudsakligt innehåll

Exempel

Exempel 1 - Engångsuttag

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Engångsuttag.

Informationsurval: Basinformation, Berörkrets, Arkivakt och Styrelsemedlem.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 5 samfällighetsföreningar.

Leverans

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 1.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de 5 samfällighetsföreningarna:

Samfällighetsförening 1

Objektidentitet af06537e-fb0b-6f58-e040-ed8f65434c76

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 1.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: ÄNGA-BOLLNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Status: Levande.

Co adress: KALLE KARLSSON.

Utdelningsadress: VÄGEN.

Postnummer: 98765.

Postort: SVARTBYN.

Organisationsnummer: 716459-4322.

Registreringsdatum: 1992-11-09.

Senaste ändring SFR: 1996-08-28.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 1996-05-18.

Stadga. Objektidentitet: 5d002eaf-182c-4e89-a851-8b7af8b928ae. Registreringsdatum: 1992-11-09.

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 06203a94-7990-41fc-8352-93b3db0ac855. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Suppleant. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 60a6257e-9a3b-409c-8853-2fcd35b866ae. Namn: KALLE KARLSSON. Styrelsefunktion: Kassör. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: e7126d12-d067-4ef8-acc1-e727af021996. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 169d12a9-2694-4192-bb0b-33500ce25170. Namn: KALLE KARLSSON. Styrelsefunktion: Ordförande. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: e0b60578-66e8-4d00-81fd-ec480bd46528. Ändamål: Vägar. Ändamål: Grönområden. Ändamål: Garage och/eller parkering. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd1-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 756c0421-30ad-4f60-9feb-745f10bfad63. Ändamål: Bad och/eller båtanläggning. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd2-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 8d22f4f9-9f3d-4bbd-85d4-a8ab18ccdde4. Ändamål: Vattenförsörjning. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd3-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Arkivakt. Objektidentitet: 93237a4f-dfa5-46c5-b809-e910b10f742a. Aktbeteckning: SFR2015-12500.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 1dad658c-3fd7-46a2-8acf-7626b9987adaBeslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2015-06-05. Åtgärdstyp: Samlingsakt.

Styrelseinformation. Objektidentitet: 0167ed1e-06e1-466f-95df-c1cee710f906. Min antal ledamöter: 3. Max antal ledamöter: 3. Min antal suppleanter: 1. Max antal suppleanter: 1.

Samfällighetsförening 2

Objektidentitet af06537e-fa42-6f58-e040-ed8f65434c76

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 2.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: BRÄNNA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Status: Levande.

Co adress: Patricia Bodlund.

Utdelningsadress 1: Skepparöv 37.

Postnummer: 48099.

Postort: Bortastad.

Organisationsnummer: 716458-2608.

Registreringsdatum: 1983-08-17.

Senaste ändring SFR: 2022-02-02.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Firmatecknare tilläggsinformation: Ordföranden och kassören i förening.

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 2002-03-17.

Stadga. Objektidentitet: c9abb817-553f-4485-908b-f041b7eee343. Registreringsdatum: 1983-08-17.

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 4bfd29fe-0f14-46c2-b4af-2584dbc5e327. Namn: SKYDDAD PERSONUPPGIFT. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 6155724a-071b-4d0f-b4f2-c96f3464aa1a. Namn: Patricia Kay BODLUND. Styrelsefunktion: Kassör. Utdelningsadress1: SKEPPARÖV 37. Postnummer: 48099. Postort: BORTASTAD. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: true. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: a7f7937c-ccc1-4cd7-8f8a-a0a075aa9cf5. Namn: Paula VON SETH. Styrelsefunktion: Ordförande. Utdelningsadress1: LÅNGV 29. Postnummer: 48099. Postort: BORTASTAD. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: true. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 333d9e89-0084-411f-a1ef-d688f87fd0ce. Namn: Ove Gunnar ALDERBORG. Styrelsefunktion: Sekreterare. Utdelningsadress1: DJUPEGATAN 35 A. Postnummer: 48099. Postort: BORTASTAD. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: e0b60578-66e8-4d00-81fd-ec480bd46528. Ändamål: Vägar. Ändamål: Grönområden. Ändamål: Garage och/eller parkering. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd1-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: adf7882c-ebd2-4f94-b764-f997a09a6fe5. Ändamål: Vägar. Ändamål: Vattenförsörjning. Ändamål: Avloppsanläggning. Ändamål: Grönområden. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7d92-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Arkivakt. Objektidentitet: 6ad22acc-4003-4f0d-a310-3aab8b2805a6. Aktbeteckning: SFR2013-00517.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 637e9625-6e25-47dc-b342-666658a5817d. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2013-10-31. Åtgärdstyp: Samlingsakt.

Arkivakt. Objektidentitet: 1273d7cd-9609-4066-ba2a-b22357ca53b5. Aktbeteckning: SFR2020-00279.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 00c2a521-118d-431d-b929-f13ff71c096a. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2022-02-02. Åtgärdstyp: Uppgiftsändring.

Styrelseinformation. Objektidentitet: 123c3d55-1ee1-4e52-817d-d6d248997978Min antal ledamöter: 3. Max antal ledamöter: 3. Min antal suppleanter: 1. Max antal suppleanter: 1.

Samfällighetsförening 3

Objektidentitet 17958856-82f0-4619-a4c8-ebd5e12c5def

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 1.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: Smöråkers samfällighetsförening.

Status: Levande.

Co adress: Nielsen.

Utdelningsadress 1: Veien 14.

Postnummer: 12341.

Postort: Farsta.

Organisationsnummer: 717920-0592.

Registreringsdatum: 2022-11-14.

Senaste ändring SFR: 2022-02-02.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Firmatecknare tilläggsinformation: Ordföranden och kassören i förening.

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 2022-11-01.

Pågående ärende. Objektidentitet: 697e8904-a17f-47cc-b22c-93eeab10e73e. Ärende identitet: SFR2020-01526. Ärende inkommit: 2020-07-30. Samfällighetsföreningsreferens. Objektidentitet: 17958856-82f0-4619-a4c8-ebd5e12c5def.

Stadga. Objektidentitet: 9b409cb9-227f-49ab-a524-86577fee47ff. Registreringsdatum: 2022-11-14.

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 7783f939-9ae4-456e-8110-ae950da6c12c. Namn: Alva Robertsson. Utdelningsadress1: FOGDEVÄGEN 32. Postnummer: 90355. Postort: UMEÅ. Medlemstyp: Suppleant. Firmatecknare: false.  

Styrelsemedlem. Objektidentitet: bbc3fde3-c40e-4d97-95b0-e39eea95899d. Namn: Marre Penky. Utdelningsadress1: BERGVÄGEN 2. Postnummer: 13150. Postort: SALTSJÖ-DUVNÄS. Medlemstyp: Suppleant. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 413f210c-1785-4a44-9268-c96ce06f05b7. Namn: Per Oskar ARAFAT. Co adress: GUSTAVSSON. Utdelningsadress1: SIMEÅ 4569. Postnummer: 32002. Postort: ÄNGSTA. Medlemstyp: Suppleant. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 787c260c-38c7-4850-937a-e3658d8ac4fd. Namn: Sören. Utdelningsadress1: Veian 3. Land: Danmark. Medlemstyp: Extern. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 9cd2c634-15bc-4d9d-9f84-e61e21348c38. Namn: Ann-Charlotte Christina HUSMAN. Styrelsefunktion: Kassör. Utdelningsadress1: SVANVÄGEN 29. Postnummer: 48099. Postort: BORTASTAD. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: true. 

Styrelsemedlem: Objektidentitet: d7c08450-7f65-4331-b63e-0a76c7537c35. Namn: Sam Samson. Styrelsefunktion: Ordförande. Utdelningsadress1: 5 Fleet street. Utdelningsadress2: 74P06. Utdelningsadress3: Stoke. Land: Malta. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: true. 

Styrelsemedlem: Objektidentitet: 551bcf2b-2109-4e31-99f7-734f3daed078. Namn: Krister Tommy Tranefalk. Styrelsefunktion: Sekreterare. Utdelningsadress1: ÅBOGATAN 99. Utdelningsadress2: 111111. Utdelningsadress3: TURKU. Land: FINLAND. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: ed8863318-b4a1-4423-9988-76778d968fe5. Ändamål: Avloppsanläggning. Samfällighet. Objektidentitet: db7c8959-7a7c-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Arkivakt. Objektidentitet: ce34f90c-25c9-4e69-839f-57cf095ec7ca. Aktbeteckning: SFR2020-01525.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: e773acef-3d19-4ae6-9dae-91dae3125adc. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2022-11-14. Åtgärdstyp: Nybildning.

Styrelseinformation. Objektidentitet: ebb539fa-6db3-4bab-ac61-1e36f5323f51. Min antal ledamöter: 2. Max antal ledamöter: 4. Min antal suppleanter: 2. Max antal suppleanter: 3.

Samfällighetsförening 4

Objektidentitet af06537e-faf1-6f58-e040-ed8f65434c76

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 12.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: TÖNSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Status: Levande.

Co adress: KALLE KARLSSON.

Utdelningsadress 1: VÄGEN.

Postnummer: 98765.

Postort: SVARTBYN.

Organisationsnummer: 717905-1466.

Registreringsdatum: 2001-11-13.

Senaste ändring SFR: 2022-09-30.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 2002-01-08.

Tillkomst sätt: Ombildning.

Anmärkning: OMREGISTRERAD FRÅN TÖNSENS VÄGSAMFÄLLIGHET.

Stadga. Objektidentitet: 9a697356-9419-49ee-bf35-7319cbe5a507. 

Stadgeändring: Objektidentitet: 2c3cc881-1230-4090-83a4-68422ca208be. Ärendenummer: SFR2015-12472. Registreringsdatum: 2002-01-08. Paragrafnummer: 1-. Beskrivning av ändring i paragraf: NORMALSTADGAR ANTAGNA.

Styrelsemedlem. Objektidentitet: f580745b-d9b7-42c7-a1ee-216d7f0ab8fb. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 7001bd2e-17b3-48f7-aca3-39611f964809. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 348a1a0c-8683-41c7-81fa-1c96473565f9. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 0e79911b-ff4b-45db-9bad-23c5f1643128. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 0a1fee40-29d9-4bab-b44b-963c4896a316. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: cf99c209-2659-4051-8d8f-ce2543521c90. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: df6a65ef-273e-44ad-a256-5719d08b023d. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: c6802315-1913-4582-8873-bb569118f1c1. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: 76c66700-f5cd-4870-b74c-0d30fb91e7ce. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: e6f9de75-6c7f-4bb6-81e4-eb0f23206d4e. Namn: KALLE KARLSSON. Co adress: SVARTBERGET. Utdelningsadress1: VÄGEN. Postnummer: 98765. Postort: SVARTBYN. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: false. 

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: eb841b74-09bd-4f81-afa8-f51fa5ed4ef2. Ändamål: Vägar. Oregistrerat förvaltningsobjekt: AKT 28-HAN-807. Anmärkning: UPPHÄVD(SE AKT 2183-01/25).

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 9035c19e-6129-4bf7-b0d8-ca6368c4c664. Ändamål: Vägar. Gemensamhetsanläggning: db7c8959-810f-5422-e040-ed8f5b434c7b. Anmärkning: OMPRÖVADE ANDELSTAL.

Arkivakt. Objektidentitet: 717b9c86-bc8e-4fec-8ec6-5639a9330066. Aktbeteckning: SFR2015-12472.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 28832662-c4e2-4a49-b212-c0354891b057. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2015-06-05. Åtgärdstyp: Samlingsakt.

Styrelseinformation. Objektidentitet: f6421488-01df-4677-aeb5-89685c9291411. Min antal ledamöter: 5. Max antal ledamöter: 5. Min antal suppleanter: 5. Max antal suppleanter: 5. Anmärkning: STYRELSE VALD VID ÅRSMÖTE 2001-11-01

Samfällighetsförening 5

Objektidentitet 1c4983cf-99e4-4f80-97ab-b59addc46fc8

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 12.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: Bombus samfällighetsförening.

Status: Levande.

Co adress: Ole Nielsen.

Utdelningsadress 1: Storveien 4.

Utdelningsadress 2: 12345.

Utdelningsadress 3: Oslo.

Land: Norge.

Organisationsnummer: 717920-0477.

Registreringsdatum: 2022-02-03.

Senaste ändring SFR: 2022-09-30.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Säte: Dalnäs.

Pågående ärende. Objektidentitet: e1c4b90d-4c18-4337-9af7-e049973dee64. Ärende identitet: SFR2020-01445. Ärende inkommit: 2020-07-30. Samfällighetsföreningsreferens. Objektidentitet: 1c4983cf-99e4-4f80-97ab-b59addc46fc8.

Stadga. Objektidentitet: 3d90b7a0-4de3-4ded-be10-303261406913. Registreringsdatum: 2022-02-03.

Styrelsemedlem. Objektidentitet: a0bd12ed-2c09-44c6-a78e-578d6fa6376b. Namn: Åsa Elisabet PEDERSEN. Utdelningsadress1: BLOCKSTENSVÄGEN 55. Postnummer: 48099. Postort: BORTASTAD. Medlemstyp: Suppleant. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: b0881117-8b88-46ef-8bf0-3a98da911276. Namn: Åke Sven-Olov EINARSEN. Utdelningsadress1: SKOGSKLÖVERBACKEN 20. Postnummer: 48099. Postort: BORTASTAD. Medlemstyp: Suppleant. Firmatecknare: false. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: f12015a6-aa6d-426d-ae4f-411d0028bc2a. Namn: Åsa Margareta RUDOLPHI. Styrelsefunktion: Kassör. Utdelningsadress1: SOLS VÄG 37. Postnummer: 48099. Postort: BORTASTAD. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: true. 

Styrelsemedlem. Objektidentitet: bb78f268-0c5f-47db-99b5-45447c5a8966. Namn: Ole Nielsen. Styrelsefunktion: Ordförande. Utdelningsadress1: Storveien 4. Utdelningsadress 2: 12345. Utdelningsadress 3: Oslo. Land: Norge. Medlemstyp: Ledamot. Firmatecknare: true. 

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 371d8d9d-b36b-4e3a-bfa5-a00f056cf764. Ändamål: Avloppsanläggning. Rättighet. Objektidentitet: af06537f-de84-6f58-e040-ed8f65434c76. 

Arkivakt. Objektidentitet: 0ddc38ca-3120-4a74-9f50-9a9b8e31703d. Aktbeteckning: SFR2020-002872.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: c8479361-f84d-41fd-a584-51ad2b8f3967. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2022-02-03. Åtgärdstyp: Nybildning.

Styrelseinformation. Objektidentitet: eeacbdb9-1c39-450e-8ee5-afb0905cd6de. Min antal ledamöter: 2. Max antal ledamöter: 2. Min antal suppleanter: 2. Max antal suppleanter: 2. 

Exempel 2 - Engångsuttag och direkt marknadsföring

Urvalsparametrar

Typ av beställning: Engångsuttag.

Beståndsurval: Enbart för detta exempel: 5 samfällighetsföreningar.

Informationsurval: Basinformation, Berörkrets och Arkivakt.

Leverans

Leveransen kan du ladda ner som ZIP-fil här: 2.zip

ZIP-filen innehåller följande information för de 5 samfällighetsföreningarna:

Samfällighetsförening 1

Objektidentitet af06537e-fb0b-6f58-e040-ed8f65434c76

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 1.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: Änga-Bollnäs Samfällighetsförening.

Status: Levande.

Co adress: KALLE KARLSSON.

Utdelningsadress: VÄGEN.

Postnummer: 98765.

Postort: SVARTBYN.

Organisationsnummer: 716459-4322.

Registreringsdatum: 1992-11-09.

Senaste ändring SFR: 1996-08-28.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 1996-05-18.

Stadga. Objektidentitet: 5d002eaf-182c-4e89-a851-8b7af8b928ae. Registreringsdatum: 1992-11-09.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: e0b60578-66e8-4d00-81fd-ec480bd46528. Ändamål: Vägar. Ändamål: Grönområden. Ändamål: Garage och/eller parkering. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd1-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 756c0421-30ad-4f60-9feb-745f10bfad63. Ändamål: Bad och/eller båtanläggning. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd2-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 8d22f4f9-9f3d-4bbd-85d4-a8ab18ccdde4. Ändamål: Vattenförsörjning. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd3-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Arkivakt. Objektidentitet: 93237a4f-dfa5-46c5-b809-e910b10f742a. Aktbeteckning: SFR2015-12500.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 1dad658c-3fd7-46a2-8acf-7626b9987adaBeslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2015-06-05. Åtgärdstyp: Samlingsakt.

Samfällighetsförening 2

Objektidentitet af06537e-fa42-6f58-e040-ed8f65434c76

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 2.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: BRÄNNA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Status: Levande.

Co adress: Patricia Bodlund.

Utdelningsadress 1: Skepparöv 37.

Postnummer: 48099.

Postort: Bortastad.

Organisationsnummer: 716458-2608.

Registreringsdatum: 1983-08-17.

Senaste ändring SFR: 2022-02-02.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Firmatecknare tilläggsinformation: Ordföranden och kassören i förening.

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 2002-03-17.

Stadga. Objektidentitet: c9abb817-553f-4485-908b-f041b7eee343. Registreringsdatum: 1983-08-17.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: e0b60578-66e8-4d00-81fd-ec480bd46528. Ändamål: Vägar. Ändamål: Grönområden. Ändamål: Garage och/eller parkering. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7fd1-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: adf7882c-ebd2-4f94-b764-f997a09a6fe5. Ändamål: Vägar. Ändamål: Vattenförsörjning. Ändamål: Avloppsanläggning. Ändamål: Grönområden. Gemensamhetsanläggning. Objektidentitet: db7c8959-7d92-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Arkivakt. Objektidentitet: 6ad22acc-4003-4f0d-a310-3aab8b2805a6. Aktbeteckning: SFR2013-00517.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 637e9625-6e25-47dc-b342-666658a5817d. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2013-10-31. Åtgärdstyp: Samlingsakt.

Arkivakt. Objektidentitet: 1273d7cd-9609-4066-ba2a-b22357ca53b5. Aktbeteckning: SFR2020-00279.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 00c2a521-118d-431d-b929-f13ff71c096a. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2022-02-02. Åtgärdstyp: Uppgiftsändring.

Samfällighetsförening 3

Objektidentitet 17958856-82f0-4619-a4c8-ebd5e12c5def

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 1.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: Smöråkers samfällighetsförening.

Status: Levande.

Co adress: Nielsen.

Utdelningsadress 1: Veien 14.

Postnummer: 12341.

Postort: Farsta.

Organisationsnummer: 717920-0592.

Registreringsdatum: 2022-11-14.

Senaste ändring SFR: 2022-02-02.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Firmatecknare tilläggsinformation: Ordföranden och kassören i förening.

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 2022-11-01.

Pågående ärende. Objektidentitet: 697e8904-a17f-47cc-b22c-93eeab10e73e. Ärende identitet: SFR2020-01526. Ärende inkommit: 2020-07-30. Samfällighetsföreningsreferens. Objektidentitet: 17958856-82f0-4619-a4c8-ebd5e12c5def.

Stadga. Objektidentitet: 9b409cb9-227f-49ab-a524-86577fee47ff. Registreringsdatum: 2022-11-14.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: ed8863318-b4a1-4423-9988-76778d968fe5. Ändamål: Avloppsanläggning. Samfällighet. Objektidentitet: db7c8959-7a7c-5422-e040-ed8f5b434c7b.

Arkivakt. Objektidentitet: ce34f90c-25c9-4e69-839f-57cf095ec7ca. Aktbeteckning: SFR2020-01525.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: e773acef-3d19-4ae6-9dae-91dae3125adc. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2022-11-14. Åtgärdstyp: Nybildning.

Samfällighetsförening 4

Objektidentitet af06537e-faf1-6f58-e040-ed8f65434c76

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 12.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: TÖNSENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Status: Levande.

Co adress: KALLE KARLSSON.

Utdelningsadress 1: VÄGEN.

Postnummer: 98765.

Postort: SVARTBYN.

Organisationsnummer: 717905-1466.

Registreringsdatum: 2001-11-13.

Senaste ändring SFR: 2022-09-30.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Säte: Dalnäs.

Föreningsstämma: 2002-01-08.

Tillkomst sätt: Ombildning.

Anmärkning: OMREGISTRERAD FRÅN TÖNSENS VÄGSAMFÄLLIGHET.

Stadga. Objektidentitet: 9a697356-9419-49ee-bf35-7319cbe5a507. 

Stadgeändring: Objektidentitet: 2c3cc881-1230-4090-83a4-68422ca208be. Ärendenummer: SFR2015-12472. Registreringsdatum: 2002-01-08. Paragrafnummer: 1-. Beskrivning av ändring i paragraf: NORMALSTADGAR ANTAGNA.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: eb841b74-09bd-4f81-afa8-f51fa5ed4ef2. Ändamål: Vägar. Oregistrerat förvaltningsobjekt: AKT 28-HAN-807. Anmärkning: UPPHÄVD(SE AKT 2183-01/25).

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 9035c19e-6129-4bf7-b0d8-ca6368c4c664. Ändamål: Vägar. Gemensamhetsanläggning: db7c8959-810f-5422-e040-ed8f5b434c7b. Anmärkning: OMPRÖVADE ANDELSTAL.

Arkivakt. Objektidentitet: 717b9c86-bc8e-4fec-8ec6-5639a9330066. Aktbeteckning: SFR2015-12472.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: 28832662-c4e2-4a49-b212-c0354891b057. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2015-06-05. Åtgärdstyp: Samlingsakt.

Samfällighetsförening 5

Objektidentitet 1c4983cf-99e4-4f80-97ab-b59addc46fc8

samfallighetsforening_1.xml

Objektversion: 12.

Länskod: 28.

Föreningstyp: Samfällighetsförening.

Föreningens företagsnamn: Bombus samfällighetsförening.

Status: Levande.

Co adress: Ole Nielsen.

Utdelningsadress 1: Storveien 4.

Utdelningsadress 2: 12345.

Utdelningsadress 3: Oslo.

Land: Norge.

Organisationsnummer: 717920-0477.

Registreringsdatum: 2022-02-03.

Senaste ändring SFR: 2022-09-30.

Räkenskapsår från: 0101.

Räkenskapsår till: 3112

Säte: Dalnäs.

Pågående ärende. Objektidentitet: e1c4b90d-4c18-4337-9af7-e049973dee64. Ärende identitet: SFR2020-01445. Ärende inkommit: 2020-07-30. Samfällighetsföreningsreferens. Objektidentitet: 1c4983cf-99e4-4f80-97ab-b59addc46fc8.

Stadga. Objektidentitet: 3d90b7a0-4de3-4ded-be10-303261406913. Registreringsdatum: 2022-02-03.

Förvaltningsobjekt. Objektidentitet: 371d8d9d-b36b-4e3a-bfa5-a00f056cf764. Ändamål: Avloppsanläggning. Rättighet. Objektidentitet: af06537f-de84-6f58-e040-ed8f65434c76. 

Arkivakt. Objektidentitet: 0ddc38ca-3120-4a74-9f50-9a9b8e31703d. Aktbeteckning: SFR2020-002872.

Åtgärdsinformation. Objektidentitet: c8479361-f84d-41fd-a584-51ad2b8f3967. Beslut: Registrerad. Registreringsdatum: 2022-02-03. Åtgärdstyp: Nybildning.