Hoppa till huvudsakligt innehåll

Fastighet och samfällighet Direkt

Kort om produkten

Fastighet och samfällighet Direkt innehåller information från fastighetsregistret om fastigheter och samfälligheter, deras indelning, beteckningar och fastighetsrättsliga åtgärder med mera.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret ajourhålls av Lantmäterimyndigheterna och uppdateras efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Informationen uppdateras varje vardag. Information om pågående ärende uppdateras var 15:e minut.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.