Hoppa till huvudsakligt innehåll

Referens Uppslag Adress

Kort om produkten

Referens Uppslag Adress innehåller information från fastighetsregistret om adresser och fastighetsreferenser. Produkten ger möjlighet att hämta referens till fastighet med hjälp av adressen till den fastigheten. Referensen kan sedan användas för att hämta ytterligare information via övriga direktåtkomstprodukter.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Så ofta uppdateras informationen

Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress. Adressuppgifter finns för samtliga kommuner i Sverige. På vissa håll kan adressuppgifter saknas, till exempel i glesbygd och fjällområden.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.