Hoppa till huvudsakligt innehåll

Rättighet Direkt

Kort om produkten

Rättighet Direkt innehåller information från fastighetsregistret om officialservitut, vissa avtalsservitut, officialnyttjanderätter och ledningsrätter.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med fastighetsregisterlagen och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Informationen i produkten är uppdelad i ett antal valbara delmängder.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Begränsningar i innehållet

Officialservitut: Många äldre officialservitut saknas i fastighetregistret eftersom före 1972 inte fanns krav på att dessa skulle redovisas. Efter 1972 registreras officialservitut när de nybildas eller berörs av en lantmäteriförrättning. Registreringen är inte komplett och vissa undantag förekommer.

Avtalsservitut: I produkten levereras endast de avtalsservitut som är införda i fastighetsregistret i samband med lantmäteriförrättning. Flera avtalsservitut samt övriga avtalsrättigheter (avtalsnyttjanderätter, elkraftsrätter och avkomsträtter) finns redovisade i produkterna innehållande inskrivningsinformation.

Så ofta uppdateras informationen

Fastighetsregistret ajourhålls av Lantmäterimyndigheterna och uppdateras efter det att ett beslut om fastighetsbildning vunnit laga kraft. Informationen uppdateras varje vardag. Information om pågående ärende uppdateras var 15:e minut.

När fastighetsregistret är uppdaterat slår förändringarna omgående igenom i produkten.