Hoppa till huvudsakligt innehåll

Akt Direkt

Kort om produkten

Produkten tillhandahåller akter från statliga och kommunala lantmäteriarkiv som finns tillgängliga hos Lantmäteriet. 

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift.
  • Din användning kommer att behöva prövas juridiskt i enlighet med förordningen om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar och du behöver teckna en licens med villkor för användning.
  • Du gör anrop direkt mot Lantmäteriet och får uppdaterad information i realtid.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda produkten. Den har ett programmeringsgränssnitt (API) och kan inte användas direkt i en webbläsare.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Begränsningar i innehållet

Det finns akter som inte är registrerade i fastighetsregistret och tillhandahålls därför inte i Akt Direkt. För att hitta dessa akter kan du använda vår tjänst ArkivSök. Den kräver behörighet och ändamålsprövning. Läs mer om ArkivSök på lantmateriet.se.

Så ofta uppdateras informationen

Akterna upprättas av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Förutom Lantmäteriet finns 40 kommunala lantmäterimyndigheter (KLM) som ansvarar för fastighetsbildning.

I och med digital arkivering kommer akterna in till det digitala arkivet direkt och blir tillgängliga i Akt Direkt. Det finns dock fortfarande akter som arkiveras analogt och dessa skannas 1-2 ggr/år.