Hoppa till huvudsakligt innehåll

Informationsinnehåll

Informationsbeskrivning

Akterna innehåller oftast en karta med tillhörande handlingar och beskriver hur fastigheten bildades eller vilken förändring som har skett på den. Handlingen beskriver hur förrättningen har genomförts och vilka beslut som har tagits samt även information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter. I arkiven ingår även detaljplaner och andra markreglerande bestämmelser.

Akterna tillhandahålls i två format;

  • DjVu
  • PDF

För att se akter behövs det en bildvisare som kan visa bilder i valt format.

Alla förändringar på en fastighet sker genom en lantmäteriförrättning och resultatet arkiveras för all framtid i en förrättningsakt. En förrättningsakt innehåller oftast en karta med tillhörande handlingar och beskriver hur fastigheten bildades eller om den har förändrats från ursprunget. Handlingen beskriver hur förrättningen har genomförts och vilka beslut som har tagits samt även information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar, servitut och rättigheter. I arkiven ingår även detaljplaner och andra markreglerande bestämmelser.

Informationen i Fastighetsregistret har skrivits av ifrån akterna, vilket innebär att den fullständiga dokumentationen om en fastighet finns i akterna. 

Geografisk täckning

De kartor och akter som tillhandahålls från Lantmäteriets arkiv via Akt Direkt kommer från förrättningar som gjorts över större delen av Sverige.

Koordinatsystem

I de äldsta akterna finns inget koordinatsystem. För kartorna i nyare akter står koordinatsystemet som använts på kartan eller i handlingen. Plan: SWEREF 99 TM och lokala zoner (används i kartor sedan år 2001)

Kvalitetsbeskrivning

I kvalitetsbeskrivningen finns utförlig beskrivning av tillkomst, underhåll och datakvalitet för produkten. 

Läs mer i kvalitetsbeskrivningen.