Hoppa till huvudsakligt innehåll

Hydrografi Nedladdning

Kort om produkten

Produkten innehåller hydrografiobjekt med tillhörande information inom hela Sverige, samt även ett geometriskt nätverk och ett logiskt nätverk. I de fall avrinningsområden sträcker sig över nationsgränser ingår utländsk information med begränsat innehåll. Informationen i produkten följer Inspires dataspecifikation för Hydrografi och svensk vattenstandard SS637008:2015.

Viktigt att veta

Tänk på följande innan du beställer produkten:

  • För att använda produkten behöver du betala en avgift och teckna en licens med villkor för användning.
  • Den här produkten ger åtkomst till information som du beställer, laddar ner och lagrar hos dig.
  • Du behöver ett system eller en applikation för att kunna använda tjänsten. 
  • Den tekniska lösningen på nedladdningsplatsen är ett så kallat Atomflöde. Det finns många olika klienter som kan läsa av flödet. Webbläsarnas stöd för att läsa Atomflöden varierar, ofta måste någon plug-in installeras.

Mer information om produkten och hur du får tillgång till den finns på sidorna Informationsinnehåll och Åtkomst och leverans.

Syfte och användbarhet

Hydrografi bildar basen för analyser av allt i landskapet som har kopplingar till vatten. Hydrografiska data kan användas bland annat inom miljösektorn och i klimatanpassningsarbetet. Vattenflödena är beskrivna på ett sätt som möjliggör analyser i GIS-programvaror för att förutse och hantera konsekvenser av påverkan på miljön, till exempel gällande spridning av föroreningar i vattendrag, försurning av sjöar och kalkningsbehov, samt stigning av vattennivåer vid översvämningar i riskområden.

Så ofta uppdateras informationen

Produkten uppdateras en gång per år.