Hoppa till huvudsakligt innehåll

Åtkomst och leverans

Beställning och åtkomst

För att få tillgång till produkten behöver du göra en beställning. Du kan använda länken Beställ i menyn till höger.

Autentisering används för att verifiera och säkerställa att en användare eller ett system har rätt behörighet att få åtkomst till en tjänst eller resurs. Du gör det med Basic Autentisering, som är en enkel autentiseringsmetod där användaren anger användarnamn och lösenord för att verifiera sin identitet och få åtkomst till en tjänst.

Villkor och avgifter

Villkor och avgifter för att använda våra produkter skiljer sig åt beroende på hur du vill använda dem. Läs mer om villkor och avgifter på lantmateriet.se.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster på lantmateriet.se.

I Geodataportalen finns utförligare information om Inspiretjänsterna.

Du kan läsa om de genomförandebestämmelser som ligger till grund för våra Inspiretjänster på Inspire:s webbplats

Demodata

Våra demodata ger dig möjlighet att avgiftsfritt testa utsnitt av våra data. Här kan du läsa om och hämta demodata för Lantmäteriets produkter.

Val vid beställning

Teman

 • Geometriskt nätverk enligt Inspire
 • Logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard
 • Fysiskt vatten enligt Inspire
 • Fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard

Utöver temana kan du välja att ladda hem en historikfil. Den innehåller de förändringar som skett sedan föregående version av produkten. Historiken omfattar de sjöar, vattendrag (linjer och polygoner), stomlinjer och otydliga stomlinjer där det skett förändringar i geometrierna. I historikfilen redovisas identiteter på nya, borttagna och förändrade objekt.

Geografiskt urval

 • Huvudavrinningsområden (117 st.)
 • Kustområden (10 st.)
 • Norska produktområden (4 st.)

Information om hur områdena är indelade, samt deras namn och nummerkoder kan du hitta i Huvudavrinningsområden och nummerkoder.

Leveransformat

 • GML

Valbara koordinatsystem

 • SWEREF 99 TM (EPSG:3006), som är framtagen för Sverige och är längd- och skalriktig
 • ETRS89 (EPSG:4258)

Höjdkoordinater levereras i RH 2000. 

Så här hämtar du data

Produkten är primärt framtagen för maskin-till-maskingränssnitt; en vanlig webbläsare kan inte hantera atomflöden. Du kan dock använda vissa webbläsare under förutsättning att du installerar ett tillägg.
r Firefox finns ett tillägg som gör att man ladda hem produkten direkt via webbläsaren: https://addons.mozilla.org/sv-SE/firefox/addon/feed-preview/.

 1. Öppna den tekniska beskrivningen för Hydrografi Nedladdning och kopiera länken för åtkomstpunkt Produktion; klistra sedan in den i webbläsaren.
 2. Välj först det tema du är intresserad av, sedan det område du vill ladda hem och sist det koordinatsystem du vill ha data presenterat i.
 3. Fyll i dina inloggningsuppgifter i rutan som kommer upp.
 4. Packa upp ZIP-filen som du laddat ned.
 5. Öppna GML-filerna i ett program som kan läsa GML-filer, till exempel QGIS.

Ett skript finns tillgängligt på produktsidan för att underlätta nedladdning av samtliga HARO:n i ett tema respektive samtliga HARO:n i alla teman.

Leveransens innehåll

Katalogstruktur i leverans

Filuppsättning

Nedladdat data ligger i en komprimerad fil.

Filen namnges enligt mönstret: (standard)-(tema)_(haro).(referenssystem).(leveransformat).zip.

 • (standard): kan vara inspire eller svs (vattenstandarden).
 • (tema): kan vara hy-p (physical) eller hy-n (network).
 • (haro): är det aktuella huvudavrinningsområdets nummerkod.
 • (referenssystem): EPSG:3006 (SWEREF 99 TM) eller EPSG:4258 (ETRS89).

För temat hy-p innehåller filen en GML-fil per objekttyp och nationalitet; en GML-fil för varje objekttyp innehållande svenska data, en GML-fil för varje objekttyp innehållande norska data och en GML-fil för varje objekttyp innehållande finska data.

För temat hy-n är objekttyperna paketerade i en enda fil, innehållande nätverket i svenska, norska och finska delar.

Observera att det i temat Fysiskt vatten enligt svensk vattenstandard i vissa fall kan saknas norska eller finska GML-filer för objekttypen MainRiver, trots att det finns norska eller finska GML-filer för objekttypen RiverReach. Detta beror på att objekt som korsar riksgränsen, i detta fall MainRiver, kodas med svensk nationalitet och alltså återfinns i den svenska GML-filen.

Motsvarande flöde som i ovanstående bild visas för Inspire hy-p gäller för alla fyra flöden.

Beskrivning av historikfilen

Historikfilen kan laddas hem som en komprimerad CSV-fil eller en GeoPackagefil. Den innehåller följande information:

 • Objektid: Identitet på ett objekt som fanns i föregående produktrelease, men som i denna release förändrats på något sätt. För vattendrag (linjer) och stomlinjer anges aceid, för vattendrag (polygoner) och sjöar anges vattenytaid.
 • Objekttyp: Typ av objekt; vattendrag, sjö, stomlinje eller stomlinje otydlig.
 • Haroid: Identitet på det huvudavrinningsområde som objektet finns i.
 • Vattenytaid: Identitet på det vattendrag (polygon) eller den sjö som objektet ligger i. Observera att detta endast gäller för stomlinjer.
 • Vattendragsid: Identitet på den huvudgren som objektet tillhör.
 • Event: Typ av händelse
  • GeometryChanged – geometrin har ändrats.
  • Split – objektet har delats och de id:n som detta resulterat i visas i Affectedids.
  • Merge – objektet har sammanfogats och de id:n som detta resulterat i visas i Affectedids.
  • Deleted – objektet har raderats.
  • NewObject – nytt objekt sedan förra produktreleasen som inte skapats via till exempel Split.
  • NewIDForGeometry – i vissa fall har objektet fått nytt id utan att ha ändrats.
  • GeometryChangedNewID - i vissa fall har objektet fått nytt id när geometrin ändrats.
 • Changefromdate: Föregående tidpunkt för förändring.
 • Changetodate: Senaste tidpunkt för förändring.
 • Affectedids: Resulterande objektid:n som uppkommit på grund av en händelse.
 • OBJECTID: En räknare som endast finns med i GeoPackagefilen, ej att förväxla med Objektid här ovan.

I vissa fall kan händelser som rör samma objekt uppta mer än en rad.

Tekniskt ramverk och standard

Nedladdningsprodukterna bygger på standardprotokollet Webb Coverage Service (WCS) från Open Geospatial Consortium (OGC) eller webbstandarden Atom.

WCS fungerar som en visningstjänst, men med möjligheten att ladda hem det data som tjänsten innehåller. De flesta GIS-programvarorna på marknaden har inbyggt stöd för WCS-standarden.

Atom är ett XML-baserat format som används för webbflöden och kan användas i de flesta RSS-läsare eller flödesläsare.

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen finns åtkomstpunkter, lagerbeskrivningar med mera.

Läs mer i den tekniska beskrivningen.