Hoppa till huvudsakligt innehåll

Svensk vattenstandard Network

Läs mer om XML-schemafiler på svensk vattenstandards sida.

Objekttyp och beskrivningAttribut och beskrivning

CR_ChangeObject (abstract)

Håller information om objektets metadata.

 • versionId: Har alltid värdet ”1”.
 • beginLifespanVersion: Tidpunkt då objektet förändrades genom ändringar av geometri eller attribut.

WS_HydroObject (abstract)

CR_ChangeObject utgör basklass för WS_HydroObject.

Innehåller nedärvda attribut från CR_ChangeObject, samt följande attribut:

 • geometry: Geometrin för objektet.
 • localType: Namn på de olika objekttyperna.
 • purpose: Har alltid värdet ”Baskartering”.
 • responsibleParty: Har alltid värdet ”Lantmäteriet”.
 • id: Identifierare för objektet + NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data).
 • persistence: Har alltid värdet ”perennial”, det vill säga beständig under året.
 • mainCatchmentArea: Kod för huvudavrinningsområdet som objektet ligger i.

WS_FlowConnection

Objekt som beskriver flödet mellan HydroObjects i nätverket.

Följande attribut redovisas:

 • versionId: Har alltid värdet ”1”.
 • id: Identifierare för objektet + NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data).
 • startHydroObject: Det WS_Hydroobject som utgör startpunkt för flödet.
 • endHydroObject: Det WS_Hydroobject som utgör slutpunkt för flödet.

I GML-filen medföljer dessutom några attribut enligt GML-specifikationen, bland annat:

 • gml_id: NameSpace (SE.LM.HY för svenska data, SE.LM.HY.NVE för norska data, SE.LM.HY.SYKE för finska data) + Identifierare.

Anm. Använder man QGIS finns ett problem som gör att inte alla attribut i det logiska nätverket enligt svensk vattenstandard blir synliga.
Man kan även ladda ner en fil med beskrivning hur man kan hantera detta problem (ZIP-fil med beskrivning QGIS projekt och GML-filer)Svensk vattenstandards sida.

I denna fil står bland annat:

När GML-filen läses in skalas normalt alla xlink-attribut bort, vilket gör att man inte kan följa länkarna som finns i exempelvis WS_FlowConnection. Det finns möjlighet att istället läsa in GML-filen via ett plug-in till QGIS (GML Loader) som tillåter att länkarna läses in som egna fält eller att det länkade objektets attribut tas med. Nackdelen är att antalet fält blir extremt stort eftersom alla fält i de länkade tabellerna visas.”

Man ser i det fallet alltså alla fält, men hela sökvägarna visas då i attributen.